Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Akademik Birimler
Anasayfa

Sosyal Hizmet Bölümü Web Sitesine Hoş Geldiniz!
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı bölümümüz, Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminde 50. yılını doldurmakta ve halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk ve öncü olarak sosyal hizmet eğitimi sürdürmektedir.

Tezsiz

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kayıtlarımız başlıyor. Programla ilgili tanıtıcı bilgiye ulaşmak için tıklayınız 1

Sosyal Hizmet Mesleğinin Genel Tanımı

Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir (Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği 2001; Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, 2001).

Sosyal Hizmet Uzmanının Genel Tanımı

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur.

Genel Duyurular
 • 2013-2014 Öğretim Yılı Öğretim Elemanları Koordinatörlük Görevleri PDF Belgesi Güncellendi/ 01.04.20141
 • 2013-2014 Öğretim Yılı Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları Görev Dağılımı PDF Belgesi /01.04.2014 1
 • Türk Telekomikasyon A.Ş. taraından Genç Yetenek Programı konulu işe alım programı düzenlenecektir
  JPEG-1 JPEG-2
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖKSİS) bünyesinde uygulamaya başlatmış olduğu yeni Akademik Özgeçmiş Modülü kullanılarak tüm akademik personelimize ait özgeçmiş bilgilerinin 03.03.2014 tarihine kadar girilmesi ve bu tarihten itibaren güncel tutulması gerekmektedir./25.02.2014

 • YENİ LİSANS PROGRAMI HAKKINDA


Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Önceki lisans programının asgari yerel kredi koşulu olan 151 krediyi (ortak zorunlu dersler dahil) sağladıklarında mezun olabilirler. Mezuniyet için yalnızca yerel kredi koşulunu sağlamak yeterlidir.
2. Başarısız oldukları derslerin yerine eşdeğerliği tanımlanmış olan dersleri almakla yükümlüdürler. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarısız olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almak zorundadır.)  Bunun için “eşdeğerlik çizelgesi” belgesine bakılmalıdır.
3. İntibak formlarını doldurmalı ve danışmanı ile birlikte kontrol ederek, almaları gereken:
a. zorunlu dersleri,
b. seçmeli derslerin sayısını
saptamalıdır.
4. Danışmanları ile mutlaka sözlü veya e-posta yoluyla iletişim kurarak ders intibaklarını yapmalıdır.
5. Öğrenci tarafından başarılı olunan ve eşdeğerliği tanımlanmış olan derslerin yeniden alınmaması gereklidir. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarılı olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almamalıdır.)

Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminde Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Toplam 156 yerel kredi ve 240 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Hem yerel kredi hem de AKTS kredi koşulu birlikte sağlanmalıdır.
2. Programda yer alan tüm zorunlu statüdeki derslerden başarılı olmalıdır (126 yerel kredi ve 180 AKTS).
3. Programda yer alan; seçmeli derslerden asgari 30 yerel kredi ve 60 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Bunun için bir dönemde asgari 30 AKTS’lik ders alacağını göz önünde bulundurarak:
a. 2. yarıyıl seçmeli derslerinden 1 ders (2 yerel kredi 4 AKTS),
b. 4. yarıyıl seçmeli derslerinden 2 ders (4 yerel kredi 8 AKTS),
c. 5. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
d. 6. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
e. 7. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS)
olmak üzere toplam 15 seçmeli dersi almalıdır.
4. Her dönem alması gerektiği kredi miktarı kadar seçmeli dersi bölüm dışı seçmeli derslerden alabilir.
5. Her yılda (iki dönem) zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam 60 AKTS’lik ders alması gereklidir.


Burs Duyuruları

 • Tayvan Hükümeti tarafından, 2014 öğretim yılında karşılıksız olarak Türk öğrencilere burs verilmektedir. Son başvuru tarihi 31.03.2014'tür. Gerekli bilgiler www.roc-taiwan.org/TR adresinden edinilebilir.

Dış İlişkiler ve Erasmus Programı Duyuruları

 • Bölümümüz 2. sınıf öğrencilerinin dikkatine:
  5 Mart 2014 Çarşamba günü sınıflarda duyurusu yapılmış olan Freiburg Üniversitesi Projesi ile ilgilenen öğrencilerin Pazartesi günleri saat 9:00-11:00 arasında Arş. Gör. Gökhan TOPÇU ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Projenin detayları için açıklamalara bakınız. Türkçe Açıklama İngilizce Açıklama 26.03.2014
 • "Freiburg Üniversitesi ile bölümümüz 2. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan  "Bir Başka Gözle" Projesi çerçevesinde başvuru yapan öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir. Başvuru sayısı proje kapsamında desteklenebilecek öğrenci sayısını aştığı için İngilizce kısa mülakat yapılacak ve katılımcı listesi son haline getirilecektir. Aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin 15.04.2014 Salı günü (yarın) sabah 09:00'da Ar. Gör. Gökhan Topçu'nun odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 1
  Öğrenci Listesi (Soyadı sırasına göre):
  Zeynep Adıbelli, Avşin Akbaş, Şükran Arslan, Taşkın Bütün, Aslıhan Çakır, Ersel Çavuş, Elif Çeliktaş, Elçin Demir, Dilan Dursun, Özgür Fırat, Hüda Kahraman, Musa Kazim Buğdacı, Ali Özçay, Hakkı Rıdvan Özdemir, Alp Peynircioğlu, Hande Tokmakoğlu, Leyla Topal
2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Programı
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı PDF Belgesi 01.04.2014 Güncellendi 1
        Sınav programında gerek görüldüğü takdirde güncellemeler yapılacaktır.
       • SHO130 İletişim Becerileri ve Sosyal Hizmet dersi öğrencilerinin dikkatine!
        28.04.2014 Pazartesi
        günü ders saatleri içinde Ara Sınav yapılacaktır.1
       • SHO120 Yaratıcı Drama dersi öğrencilerinin dikkatine!
        28.04.2014 Pazartesi günü ders saatleri içinde Ara Sınav yapılacaktır.1
       • SHO240 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri dersi öğrencilerinin dikkatine!
        Birinci vize Mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Vizenin sınav yeri ve saati ile ilgili daha sonra tekrar duyuru yapılacaktır. 1
       • SHO 110 kodlu Sanat ve Sosyal Hizmet dersinin 10 Nisan 2014 tarihinde Perşembe Günü 14:00-15:30 saatleri arasındaki ara sınavı yapılmayacaktır. 1
       • FEL110 Felsefeye Giriş dersini almakta olan öğrencilerin dikkatine! FEL110 Felsefeye Giriş dersinin 02, 04 ve 06 şubelerinin 1. ara sınav tarihleri kendi ders sorumluları tarafından belirlenmiş olduğundan Sosyal Hizmet Bölümü 1. Ara Sınav Takvimi'nden çıkarılmıştır. Ancak 04 ve 06 şubelerinin ara sınavlarının gerçekleştirilmiş olduğu ve bölümümüz sınav takvimine göre hareket eden öğrencilerden sınava giremeyenlerin olduğu öğrenilmiştir. Ortaya çıkan sorundan ötürü özür dileyerek bu konuda ilerleyen günlerde yeniden bilgilendirme yapılacağını bildiririz. Bununla birlikte 02 şubesinin sınavı henüz gerçekleşmediğinden bu şubeden dersi almakta olan öğrencilerin ilgili ders sorumlusunun belirttiği saatte sınava gideceklerini hatırlatırız. 
        Ders ve Sınav Koordinatörlüğü1 / 26.03.2014
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı PDF Belgesi 21.02.2014 1
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Ders Dağılımları PDF Belgesi 20.02.2014 1
       • Öğrencilerimizin dikkatine!
        Pazartesi 15:00- 16:45 saatleri arasındaki SHO 378 Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet GK (01) dersi  DB8 dersliğine,
        Salı 15:00- 16:45 saatleri arasındaki SHO 372 Afetlerde Sosyal Hizmet SAT (01) dersi A3 dersliğine,
        Çarşamba 13:00- 14:45 saatleri arasındaki SHO 348 Sosyal Hizmet Kuramı III FD (03) dersi DZ16 dersliğine,
        Cuma 15:00- 18:45 saatleri arasındaki SHO 224 Sosyal Hizmet Kuramı I TT (02) dersi M9 dersliğine alınmıştır. /11.03.2014
       • SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi öğrencilerinin dikkatine!
        Aşağıda ismi yazılı öğrencilerin zorunlu iş kazası sigortalarının yapılabilmesi için staj formlarını en kısa sürede Uygulama Koordinatörlüğünden Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu' na teslim etmesi gerekmektedir./12.03.2014
        Nuran Yarbatak
        Mehmet Sandık
        Gülen Özdemir
        Selfinaz Duygu
        Ebru Küçükdüveyci
        Özcan Fırat
        Nazlı Gizem Yıldırım
        Begüm Hamzaoğlu
        Rasim Arslan
       • 1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine
        SHO120 Yaratıcı Drama Dersi ATB Lab C Sınıfı'nda yapılacaktır. Dersi yüklenen öğrencilere duyurulur.
       • ANT203 Kodlu SOSYAL KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ dersinin kodu 352203 olup şubeler 01-02'dir.
       • Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine
        Bazı derslerin sınıflarında değişiklik yapılmıştır. Öğrencilerin sınıflarını kontrol ederek derslere girmeleri duyurulur. 14.02.2014
       • "418 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersini yüklenen öğrencilerimizin eğitsel danışmanları ile görüştükten sonra 17.02.2014 tarihi itibariyle alan uygulamalarına başlamaları gerekmektedir. Uygulama, haftanın beş günü gerçekleştirilecektir. Bu süreçte öğrencilerimizin "Sosyal Hizmet Uygulama I" sürecinde planladığı mikro mezzo ve makro uygulamaları süpervizyon altında gerçekleştirmeleri beklenmektedir. 418 Sosyal Hizmet Uygulaması'na ilişkin ayrıntılı bilgiler H.Ü Sosyal Hizmet Bölümü Uygulama Rehberi'nde mevcuttur. Rehberi edinmek isteyen öğrencilerimiz Sn. Vedat MERDAN ile iletişime geçebilirler.
        Uygulama Koordinatörlüğü
       • SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersini Yüklenecek Öğrencilerimizin Dikkatine!
        Uygulama Kuruluş-Danışman değişikliklerinin yansıtıldığı yeni listete ulaşmak için tıklayınız. Dersi yüklenecek öğrencilerimizin akademik danışmanlarının şube kodlarını sisteme girmeleri gerekmektedir.Kuruluşlarında-danışmanlarında hiçbir değişiklik yapılmayan öğrencilerimiz 2013-2014 Güz Dönemi’nde kodladıkları aynı şubeleri kodlayacaklardır. Geçmiş şube kodları bilgisine kendi bilgi sistemlerinden erişebilirler./ 11. 02. 2014
       • 4. Sınıf SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulaması II Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine!
        SHO 418 dersini yüklenecek olan öğrencilerin derslerinin geçerli sayılabilmesi için “Zorunlu İş Kazası Sigortası”’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir. SGK girişlerinin yapılması için ekteki Staja Başlama Formunu 2 asıl nüsha olarak eksiksiz doldurup 1 adet kimlik fotokopisi ve forma yapıştırılmış vesikalık fotoğrafla birlikte en geç  17 Şubat pazartesi günü UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞܒ nden Arş. Gör. Hatice Nuhoğlu’na teslim edilmesi gerekmektedir. Form Belgesi / 10.02.2014

        NOT 1: SGK prim giderleri Hacettepe Üniversitesi tarafından ödenecektir

        NOT 2 : “Zorunlu İş Kazası Sigortası” sağlık sigortası değildir.

        NOT 3 : SGK girişi için gerekli evrakları zamanında getirmeyen öğrenci dersi yüklenmemiş sayılacaktır.

        NOT 4: Staja başlama tarihi 17.02.2014, bitiş tarihi ise 23.05.2014 olarak yazılacaktır.

       • Arş. Gör. Aslıhan Burcu Öztürk'ün danışmanlığında bulunan öğrencilerin ders kayıtlarını Arş.Gör. Çağıl Öngen yapacaktır.
       • Öğrencilerimizin dikkatine!
        2013-2014 Bahar Dönemi ders programı hazırlanmıştır. Ancak sınıf kapasitelerinin yetersiziliği ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ders programında değişklikler olacaktır. Web sitesini takip ediniz.
       • SHO 418 Sosyal Hizmet Uygulamaları II Dersi kapsamında alan uygulaması yaptığı kuruluşu değişen öğrencilerimiz ve bu öğrencilerimizin yerleştirildikleri yeni kuruluşların listesi için tıklayınız.
       • Uygulama Kuruluşu değişen öğrencilerimizin yeni akademik danışmanlarının isimleri Bahar Dönemi ders kayıt haftasından önce duyurulacaktır. / 15. 01. 2014
       • ING 127 ve ING 128 dersini alanların dikkatine! ING 127 ve ING 128 dersleri ile ilgili içerik değişikliği yapılmıştır. JPEG

SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

SHO315 Uygulamalı Araştırma dersi Kılavuzu (PDF Belgesi) ve tamamlanan araştırma raporları için kullanılacak DIŞ KAPAK ve İÇ KAPAK şablonları

Lisans duyuru arşivi için tıklayınız.

2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları
 • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı PDF Belgesi 1 Güncellendi / 14.02.201

 • 2013-2014 Bahar Dönemi Açılacak Dersler Listesi PDF Belgesi 1

 • Lisansüstü Uygulama Öğrencilerinin Dikkatine
  27 Şubat 2014
  Perşembe Günü Saat 12:00 – 13:00 arasında Seminer 1 odasında yapılacak oryantasyon toplantısına öğrencilerin katılımı gerekmektedir. Öğrencilerin uygulama danışmanları için tıklayınız. 1 /24.02.2014
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programımıza Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine
  2013-2014 Bahar Dönemi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda kayıtlar sonrası açılan dersler ektedir. Öğrencilerin “ekle-sil döneminde” ders değişikliklerini listede yer alan dört dersi seçerek yapmaları gerekmektedir. PDF Belgesi 17.02.2014
 • Anabilim Dalımız Doktora Programı'na 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından Önce Girişli Öğrencilerin Dikkatine!
  Transkriptlerinde Şubat 2014 itibariyle 42 kredilik ders olan doktora programı öğrencilerimiz SHO800 Doktora Yeterlik Sınavı'na Hazırlık dersini yüklenmek zorundadırlar. Bu derse ilave olarak ders yüklemesi de yapabilirler. Bu öğrenciler doktora tez danışmanı talebi için Arş.Gör. Gamze Erükçü ile görüşmelidirler. Öğrencilerin Mart ayından itibaren Doktora Yeterlik Sınavı'na girme hakları bulunmaktadır. / 12.02.2014
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin dikkatine!
  SHO605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I, SHO606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II, SHO706 Alan Çalışması I ve SHO726 Alan Çalışması II derslerini alan öğrencilerin  uygulama yapacakları kurumları belirleyip 14.02.2014 tarihine kadar Arş.Gör. Sinan AKÇAY’a (sinannakcay@gmail.com) bildirmeleri gerekmektedir.

 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'na 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından önce girişli öğrenciler için! JPEG
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 3. ve 5. Bentleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanı atanmasını öngörmektedir. Buna göre yüksek lisans öğrencilerinden ders dönemini bitirmek üzere olanların; doktora öğrencilerinden ise 3.  yarıyılı tamamlayanların “tez danışmanı talep formu ”nu doldurmaları beklenmektedir. Doktora öğrencilerimizden 3. yarıyılı dolduranların, yüksek lisans öğrencilerimizden ise ders dönemini bitirmek üzere olan öğrencilerin söz konusu formu danışmanlıklarını yapmalarını istedikleri öğretim görevlisiyle görüştükten sonra doldurarak Arş. Gör. Gamze ERÜKÇܒYE teslim etmeleri gerekmektedir. Word Belgesi/ Güncellendi 06. 01. 2014
 • Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları
 • Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.
Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ofisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay