Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Akademik Birimler
Anasayfa

Sosyal Hizmet Bölümü Web Sitesine Hoş Geldiniz!
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı bölümümüz, Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminde 50. yılını doldurmakta ve halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk ve öncü olarak sosyal hizmet eğitimi sürdürmektedir.

Tezsiz

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kayıtlarımız başlıyor. Programla ilgili tanıtıcı bilgiye ulaşmak için tıklayınız 1

Sosyal Hizmet Mesleğinin Genel Tanımı

Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir (Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği 2001; Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, 2001).

Sosyal Hizmet Uzmanının Genel Tanımı

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur.

Genel Duyurular
 • 2013-2014 Öğretim Yılı Öğretim Elemanları Koordinatörlük Görevleri PDF Belgesi Güncellendi/ 01.04.20141
 • 2013-2014 Öğretim Yılı Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları Görev Dağılımı PDF Belgesi /01.04.2014 1
 • Türk Telekomikasyon A.Ş. taraından Genç Yetenek Programı konulu işe alım programı düzenlenecektir
  JPEG-1 JPEG-2
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖKSİS) bünyesinde uygulamaya başlatmış olduğu yeni Akademik Özgeçmiş Modülü kullanılarak tüm akademik personelimize ait özgeçmiş bilgilerinin 03.03.2014 tarihine kadar girilmesi ve bu tarihten itibaren güncel tutulması gerekmektedir./25.02.2014

 • YENİ LİSANS PROGRAMI HAKKINDA


Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Önceki lisans programının asgari yerel kredi koşulu olan 151 krediyi (ortak zorunlu dersler dahil) sağladıklarında mezun olabilirler. Mezuniyet için yalnızca yerel kredi koşulunu sağlamak yeterlidir.
2. Başarısız oldukları derslerin yerine eşdeğerliği tanımlanmış olan dersleri almakla yükümlüdürler. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarısız olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almak zorundadır.)  Bunun için “eşdeğerlik çizelgesi” belgesine bakılmalıdır.
3. İntibak formlarını doldurmalı ve danışmanı ile birlikte kontrol ederek, almaları gereken:
a. zorunlu dersleri,
b. seçmeli derslerin sayısını
saptamalıdır.
4. Danışmanları ile mutlaka sözlü veya e-posta yoluyla iletişim kurarak ders intibaklarını yapmalıdır.
5. Öğrenci tarafından başarılı olunan ve eşdeğerliği tanımlanmış olan derslerin yeniden alınmaması gereklidir. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarılı olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almamalıdır.)

Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminde Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Toplam 156 yerel kredi ve 240 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Hem yerel kredi hem de AKTS kredi koşulu birlikte sağlanmalıdır.
2. Programda yer alan tüm zorunlu statüdeki derslerden başarılı olmalıdır (126 yerel kredi ve 180 AKTS).
3. Programda yer alan; seçmeli derslerden asgari 30 yerel kredi ve 60 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Bunun için bir dönemde asgari 30 AKTS’lik ders alacağını göz önünde bulundurarak:
a. 2. yarıyıl seçmeli derslerinden 1 ders (2 yerel kredi 4 AKTS),
b. 4. yarıyıl seçmeli derslerinden 2 ders (4 yerel kredi 8 AKTS),
c. 5. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
d. 6. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
e. 7. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS)
olmak üzere toplam 15 seçmeli dersi almalıdır.
4. Her dönem alması gerektiği kredi miktarı kadar seçmeli dersi bölüm dışı seçmeli derslerden alabilir.
5. Her yılda (iki dönem) zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam 60 AKTS’lik ders alması gereklidir.


Burs Duyuruları

 • Tayvan Hükümeti tarafından, 2014 öğretim yılında karşılıksız olarak Türk öğrencilere burs verilmektedir. Son başvuru tarihi 31.03.2014'tür. Gerekli bilgiler www.roc-taiwan.org/TR adresinden edinilebilir.

Dış İlişkiler ve Erasmus Programı Duyuruları

 • 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Erasmus Programı’na başvuracak öğrencilerin dikkatine!
  8 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14:30 Seminer 2’de bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılım zorunludur. 21.04.2014 1

 • Freiburg Üniversitesi "Bir Başka Gözle" Projesine başvuru yapmış olan adaylarla İngilizce mülakatlar tamamlanmış olup, asil ve yedeklerin bulunduğu listeler aşağıda verilmiştir. Asil listedeki öğrencilere proje bütçesinin DAAD tarafından onaylanıp onaylanmadığı Haziran ayı içerisinde bildirilecektir. Proje bütçesinin onaylandığı bilgisi ulaşmadan bir işlem yapılmaması yararınıza olacaktır. Asil ve yedek listesi için tıklayınız. 21.04.2014 1

2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Programı
       • SHO130 İletişim Becerileri ve Sosyal Hizmet dersi öğrencilerinin dikkatine!
        28.04.2014 Pazartesi
        günü ders saatleri içinde Ara Sınav yapılacaktır.1
       • SHO120 Yaratıcı Drama dersi öğrencilerinin dikkatine!
        28.04.2014 Pazartesi günü ders saatleri içinde Ara Sınav yapılacaktır.1
       • SHO240 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri dersi öğrencilerinin dikkatine!
        Birinci vize Mayıs ayının ilk haftasında yapılacaktır. Vizenin sınav yeri ve saati ile ilgili daha sonra tekrar duyuru yapılacaktır. 1
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Programı PDF Belgesi 01.04.2014 Güncellendi
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı PDF Belgesi 21.02.2014
       • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Ders Dağılımları PDF Belgesi 20.02.2014
        ING 127 ve ING 128 dersini alanların dikkatine! ING 127 ve ING 128 dersleri ile ilgili içerik değişikliği yapılmıştır. JPEG
      SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

SHO315 Uygulamalı Araştırma dersi Kılavuzu (PDF Belgesi) ve tamamlanan araştırma raporları için kullanılacak DIŞ KAPAK ve İÇ KAPAK şablonları

Lisans duyuru arşivi için tıklayınız.

2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları
 • 2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı PDF Belgesi 1 Güncellendi / 14.02.2014

 • 2013-2014 Bahar Dönemi Açılacak Dersler Listesi PDF Belgesi 1

 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'na 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından önce girişli öğrenciler için! JPEG
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 3. ve 5. Bentleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanı atanmasını öngörmektedir. Buna göre yüksek lisans öğrencilerinden ders dönemini bitirmek üzere olanların; doktora öğrencilerinden ise 3.  yarıyılı tamamlayanların “tez danışmanı talep formu ”nu doldurmaları beklenmektedir. Doktora öğrencilerimizden 3. yarıyılı dolduranların, yüksek lisans öğrencilerimizden ise ders dönemini bitirmek üzere olan öğrencilerin söz konusu formu danışmanlıklarını yapmalarını istedikleri öğretim görevlisiyle görüştükten sonra doldurarak Arş. Gör. Gamze ERÜKÇܒYE teslim etmeleri gerekmektedir. Word Belgesi/ Güncellendi 06. 01. 2014
 • Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları
 • Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.
Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ofisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay