Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Alanları

İstihdam avantajı yüksek olan sosyal hizmet bölümünden bugüne kadar mezun olanların sayısı 4000 civarındadır. Mezunlar başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile sağlık, özel eğitim, gençlik, sosyal güvenlik, sosyal yardım, çalışma, yükseköğretim vb. alanlarda görev yapmaktadırlar.

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlar:

  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
   Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
   Kreş ve gündüz bakımevleri
   0-12 Yaş çocuk Yuvaları
   Sevgi Evleri
   12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları
   Ergen Danışma Merkezleri
   Koruyucu Aile Hizmetleri
   Aile Danışma Merkezi
   Yaşlı Huzurevleri
   Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
   Özel Eğitim Kuruluşları
   Spastik Çocuklar Merkezi
   Toplum Merkezleri
   Sosyal Yardım Birimleri
   Sağlık Bakanlığı
   Hasta Hakları Birimleri
   Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler
   Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri)
   Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
   Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri
   Kredi ve Yurtlar Kurumu
   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
   Adalet Bakanlığı
   Cezaevleri
   Islahevleri
   Çocuk Mahkemeleri
   Aile Mahkemeleri
   Sokak Çocukları Merkezleri
   Devlet Planlama Teşkilatı
   HÜ İİBF Sosyal Hizmet Bölümü ve diğer üniversitelerin ilgili bölümleri
   Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
   Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
   Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
   Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
   Türkiye İş Kurumu
   Sosyal Güvenlik Kurumu
   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
   Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
   Kamu ve özel sanayi kuruluşları
   Yerel yönetimler
   Sivil toplum örgütleri

  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
  06800 Beytepe Ankara
  Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
  Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay