Publications

Publications of the Department written by Faculty Members

I. Various Topics

Acar, Hakan ve Yüksel Baykara Acar. Başkentin Karıncaları: Atık Madde İşçileri. Maya Akademi Yayınevi, Ankara, Mayıs 2008.

 Acar, Hakan. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (1921-1981). Ankara: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, 2005.

Aktaş, Aliye Mavili. Gençlere Yönelik Hizmetlerde Grup Dayanışması ve Grup Liderliğiyle İlgili Bazı Prensipler ve Ahlaki İlkeler.Ankara: Kara Harp Okulu, 1995.

 Aktaş, Aliye Mavili. Aile İçi Şiddet ve Önleme Yolları. Ankara: 1997.

 Aktaş, Aliye Mavili. Grup Süreci ve Grup Dinamikleri. Ankara: Sistem Yayıncılık, 1997.

 Aktaş, Aliye Mavili. (Çev.). Sosyal Psikolojik Açıdan Grupta Bütünleşme. Ankara: Sistem Yayıncılık, 1997.

 Aktaş, Aliye Mavili. Küçük Gruplar: Dinamikleri ve Süreci. Ankara: 2001.

 Arıkan, Çiğdem. Yoksulluk, Evlilikte Geçimsizlik ve Boşanma. Ankara: 1992.

 Arıkan, Çiğdem. Halkın Boşanmaya İlişkin Tutumları Araştırması. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1996.

 Arıkan, Çiğdem ve Ladiper Dilek*Ruh Hastalıklarının Tedavisinde Psiko-Sosyal Bir Boyut. Ankara: 1996.

 Arıkan, Çiğdem. Türkiye’de Görme Özürlü Kadınlar: Sorunlar, Beklentiler, Çözüm Önerileri. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.

 Arıkan, Çiğdem, Aliye Mavili-Aktaş,Sunay İl, Vedat Işıkhan, Fatih Şahin ve Nurdan Duman.  Aile Danışmanlığı El Kitabı. Ankara: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve H.Ü. Aile Hizmetleri Uygulama Araştırma Merkezi, 2005.

 Atauz, Sevil. Ankara ve Şanlıurfa’da Sokak Çocukları. Ankara: UNICEF, 1990.

 Ünver, ÖzkanBarlas Tolan, Işıl Bulut ve Cavit Dağdaş12-24 Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları. Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1986.

 Bulut, Işıl. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Ankara: 1990.

 Bulut, Işıl. Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1993.

 Özbek, Abdülkadir (Çev.). Işıl Bulut, Aliye Mavili-Aktaş ve Hakan Kumbasar (Ed.Yrd.) Psikodrama: Yöntemlerin Bir Özet Sunumu.Ankara: Grup Psikoterapileri Derneği, 1995.

 Bulut, Işıl. Genç Anne ve Çocuk İstismarı. Ankara: 1996.

 Buz, Sema. Zorunlu Çıkış Zorlu Kabul: Mültecilik. Ankara: Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, 2004.

 Cılga, İbrahim. Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sorunları ve Yetiştirme Yurtları. Ankara: Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1989.

 Cılga, İbrahim. Gençlik ve Yaşam Niteliği. Ankara: Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1994.

 Cılga, İbrahim, Nejat Basım, Veli Duyan, Bülent Özdil ve Ünsal SığrıEtkili Yönetim İçin İletişim. Ankara: Kara Harp Okulu, 2001.

 Cılga, İbrahim. Bilim ve Meslek Olarak Türkiye’de Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2004.

 Cılga, İbrahim. Okulda Katılımcı Demokrasi Modeli. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2004.

 Çengelci, Ethem. Cumhuriyet Türkiyesinde Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi. Ankara:1996.

 Çengelci, Ethem. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara:1998.

 Danış, M.Zafer. Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri: Başarılı Yaşlanma ve Yaşlı Bakım Modelleri. Ankara: Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı, 2004.

 Danış, M.Zafer. Yaşama Derinden Bir Kucak. Ankara: Türk Geriatri Vakfı, 2005.

 Duyan, Veli. Sağlıkta Psiko-Sosyal Boyut (Tıbbi Sosyal Hizmet). Ankara: 1996.

 Duyan, Veli. Sosyal Grup Çalışması Uygulamasının Ortopedi Hastalarının Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerine Etkisi. Ankara: 1997.

Duyan, Veli, Özgür-Sayar Özge ve Özbulut Mahmut. Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar İçin Bir Rehber, Ankara:Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.11, 2008.

 Akkoyun, Füsun, Veli Duyan, Berrin Eylen ve Fidan Korkut (Çev.). Psikolojik Danışmaya Giriş. [Ankara: 1997].

 Akkoyun, Füsun, Veli Duyan, Süleyman DoğanBerrin Eylen ve Fidan Korkut (Çev.). Danışma Psikolojisi Kuramları. [Ankara: 1997].

Duyan, Veli. Gruplarla Sosyal Hizmet: Grup Çalışmasının Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeyine Etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007.

 Dönmez, Ali ve Veli Duyan (Çev.). Sosyal Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset. Ankara: İmge Kitabevi, 1998.

 Duyan, Veli. Cinsel Tutum Ölçeği. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2004.

 Duyan, Veli (Çev.). Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları: BM Sözleşmesi Profesyonel Eğitim Kitabı. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2004.

 Emiroğlu, Vedia. Edilli Köyünün (Akçakoca) Kültür Değişmesi Bakımından İncelenmesi. Ankara: 1972.

 Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Ankara: Başkent Yayınevi, 1989.

 Emiroğlu, Vedia. Yaşlılık ve Yaşlının Sosyal Uyumu. Genişletilmiş İkinci Baskı. Ankara: Başkent Yayınevi, 1995.

Erbay, Ercüment.. (2008) Çocuk İşçi Olmak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını.

 Erkan, Gönül. Ortopedik Özürlü Çocukların Kendini Kabul Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Sakatları Koruma Koordinasyon Kurulu, 1990.

 Erkan, Gönül. Korunmaya Muhtaç Çocuklar: Çocuk Yuvalarında Bir Araştırma. Ankara:1995. 

 Erkan, Gönül. Sosyal Hizmette Mülakat. Ankara:1997. 

 Işıkhan, Vedat. Yönetim Stresi. Ankara: Sosyal Sigortalar Kurumu, 1999.

 Işıkhan, Vedat. Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler. Ankara: 2002.

 Işıkhan, Vedat. Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları, 2004.

 Işıkhan, Vedat. Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları. Ankara:Hacettepe Üniversitesi, 2005.

 Işıkhan, Vedat. Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon. Ankara: 2005.

 Işıkhan, Vedat ve A.Öner BalbayTüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri. İzmir:Sağlık Bakanlığı, 2005.

 Kahramanoğlu, Ertan (Ed.). Türkiye’de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları. Ankara: Friedrich Naumann Vakfı, 1996.

 Kahramanoğlu, Ertan. Therapeutic Social Group Work. Ankara: 2000.

 Karataş, Kasım. Genç İşsizliği: Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 1996.

 Karataş, Kasım ve Sunay İl (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002.

 Kars, Özcan. Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları. Ankara: 1996.

 Koçyıldırım, Şener. Toplumsal Hizmetlerde Halk Katılımı. Ankara: 1992.

 Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Ankara: 1989.

 Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı. Ankara: 1992.

 Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Yaşlı Refahı Alanı. Ankara: 1996.

 Koşar, Nesrin G. Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet). Ankara: 2000.

 Koşar, Nesrin G. ve Nurdan Duman. Sosyal Hizmet Mesleğinin Sosyal Kişisel Çalışma Yönteminde Bir Uygulama (Seher Kara Dosyası). Ankara: 2005.

 Kut, Sema (Çev.). Kişisel Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: SSYB Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 1964.

 Kut, Sema. Sosyal Hizmet Mesleği: Nitelikleri, Temel Unsurları, Müdahale Yöntemleri. Ankara: 1988.

 Kut, Sema (Ed.), Erden Ünlü ve Bülent İlik (Ed.Yrd.). Aile ve Çevre Sorunlarının Gencin Kişiliğine Etkisi. Ankara: Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1989.

 Küçükkaraca, Nilgün. Yurtdışından Geri Dönüş: Çalören Örneği. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 1998.

 Onat, Ümit. Gecekondu Kadınının Kente Özgü Düşünce ve Davranışlar Geliştirme Süreci. Ankara: Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, 1993.

Özgür-Sayar, Özge, Mahmut Özbulut ve Nilgün Küçükkaraca. Özürlülerle Toplumsal Bütünleşmeye Bir Adım. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, 2008.

 Özdemir, Uğur. Türkiye’de Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Ankara: 2004.

 Şahin, Fatih. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Refah Politikası Süreçlerine Katılımı. Ankara: 2000.

 Tomanbay, İlhan. Eğitim Nedir?: İşçi Sınıfı İçin Eğitimin Önemi. Ankara: DİSK Genel-İş Yayını, 1978.

 Tomanbay, İlhan. Ana Çocuk Sağlığında Sosyal Boyut. Ankara: Doruk Yayınları, 1978.

 Keleş, RuşenJürgen Nowak ve İlhan Tomanbay (Ed.). Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler: Ansiklopedik Sözlük. Selvi Yayınları, 1991.

 Tomanbay, İlhan (Çev). Almanya’da Sosyal Hizmet Eğitimi (Sosyal Çalışmacı/Sosyal Eğitimci Eğitimi) Ankara: Selvi Yayınları, 1992.

 Tomanbay, İlhan. Sosyal Ankara: Ankara Sosyal Kurumlar Kılavuzu. Ankara: SABEV, 1998.

 Tomanbay, İlhan. Sosyal Çalışma Sözlüğü. Ankara: Selvi Yayınları, 1999.

 Tomanbay, İlhan. Sosyal Çalışmayı Yapılandırmak: Kavramlar-Oluşum-Nitelik-Uygulama. Ankara: SABEV, 1999.

 Tomanbay, İlhan. Vildan DönmezSemra Yeniova ve diğerleri. Doğal Yıkımlarda Sosyal Hizmetler: Kılavuz. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, 2000.

 Breuer, MarkusBeate Steinhilber ve  İlhan Tomanbay. İnterkulturelle Begegnug- Ertahrungen im Deutsch-Türkischen Studierendenaustausch Münster: LIT. Verlag:,2004.

Tomanbay, İlhan. Sosyal Olmak - Meslek Tartışmaları 3. Ankara: SABEV Yayınları No:11, 2007.

 Tufan, Beril. Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal  Durumları. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1987.

 Tufan, Beril ve Süleyman YıldızGeri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1993.

 Tufan, Beril. Göçmen İşçilerde İş Kazaları. Ankara: 1994.

Tufan, Beril ve Duyan VeliPrefabrik Konutlarda Depremzede Olmak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, No.012, 2008.

 Tuncay, Tarık. Afetlerde Sosyal Hizmet: 1999 Yılı Marmara ve Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Uygulamaları. Ankara: 2004.

 Turan, Nihal. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet. Ankara: 1992.

 Turan, Nihal. Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet. [Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı]. Ed: Veli Duyan. Ankara: 1999.

 Uluğtekin, Sevda. Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma. Ankara: 1991.

 Uluğtekin, Sevda. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara: 1994.

 Uluğtekin, Sevda. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. İkinci Baskı. Ankara Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 2004.

 Uluğtekin, Sevda (Ed.) ve Yüksel Baykara-Acar, Özlem Cankurtaran-Öntaş ve Emrah Kırımsoy.(Ed.Yrd.). Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme Raporu (SİR) ve Gözetim Raporu (GR) El Kitabı. Ankara: Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, 2005.

Ünlü, Erden. Sosyal Hizmet Eğitiminde Küresel Standartlar ve Türkiye İçin Öneriler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti, 2007.

 II. Symposiums

    (According to Symposium Dates)

 Karataş, Kasım (Ed.). Sosyal Hizmet Sempozyumu’96: Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet. Ankara, 16-18 Ekim 1996. Ankara: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.

 Bulut, Işıl ve Özcan Kars (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu’97: Toplumla Bütünleşme Sürecinde Özürlüler ve Sosyal Hizmet. İstanbul, 18-20 Eylül 1997. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, 1998.

 Onat, Ümit (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu ’98: Kentleşme Sürecinde Sosyal Hizmet. Antalya, 5-7 Kasım 1998. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Akdeniz Üniversitesi, 2002.

 Onat, Ümit ve Aycan Altay (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu’99: Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet. Diyarbakır, 20-22 Ekim 1999. Ankara: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.

 Tomanbay, İlhan (Yay.Haz.) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2000: Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Politikaları (Uluslararası Katılımlı). Ankara, 25-26 Ocak 2001. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2002.

 Erkan, Gönül, Filiz Demiröz ve Seval Özkurt-Çetin Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler. Ankara, 5-7 Aralık 2001. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve UNICEF, 2002.

 Onat, Ümit (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara, 18-19 Ekim 2002. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2005.

 Onat, Ümit (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003: Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler. 1. Cilt. Antalya, 9-11 Ekim 2003. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Sosyal Hizmet Uygulama, Araştırma ve Geliştirme Derneği, 2006.

Onat, Ümit (Yay.Haz.). Sosyal Hizmet Sempozyumu 2003: Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler. 2. Cilt. Antalya, 9-11 Ekim 2003. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ve Sosyal Hizmet Uygulama, Araştırma ve Geliştirme Derneği, 2006.

 III. Books Dedicated To Former Faculty Members of the Department

 Koşar, Nesrin G. ve Veli Duyan (Ed.). Prof.Dr. Sema Kut’a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 1999.

 Erkan, Gönül ve Vedat Işıkhan (Ed.). Antropoloji ve Yaşlılık: Prof.Dr. Vedia Emiroğlu’na Armağan. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000.

 Duyan, Veli ve Aliye Mavili-Aktaş (Ed.). Prof.Dr. Nihal Turan’a Armağan: Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları.Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.

 Karataş, Kasım ve Çiğdem Arıkan (Yay.Haz.). İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet: Prof.Dr.Nesrin Koşar’a Armağan. Ankara:  Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2001.

 IV. Various Academic Activites

 Karataş, Kasım (Yay.Haz.). 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi. Ankara, 26-28 Mayıs 1994. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 1997.

 Uluğtekin, Sevda (Yay.Haz.). Sokak Çocukları Eğiticilerin Eğitimi Programı. İstanbul, 14-20 Nisan 1996. İstanbul: Sokak Çocukları Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi, 1997.

 Karataş, Kasım (Yay.Haz.). Görme Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Konferansı. Ankara, 21-22 Eylül 1995. Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, 1998.

 Karataş, Kasım (Ed.). Çağdaşlaşma Sürecinde Toplum Merkezlerinin Yeri ve İşlevleri. Ankara, 18 Mayıs 1997. Ankara: Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı, 1999.

 Karataş, Kasım (Yay.Haz.). Görme Özürlülerin Sosyal Güvenlik Sorunları ve İstihdamı Sempozyumu.  Ankara, 1-2 Aralık 1997. Ankara: Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, 1999.

 Karataş, Kasım (Yay.Haz.). Görme Özürlülerin Eğitimi: Kaynaştırılmış Eğitim, Az Görenlerin Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim. Ankara, 25 Mayıs 1998. Ankara: Körler Federasyonu, 2000.

 Tufan, Beril, Aliye Mavili-Aktaş ve Veli Duyan (Ed.). Travma Tedavisi Uzman Eğitimi. Ankara, 21-22 ve 27 Kasım 1999. Ankara: H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, 2000.

 Aktaş, Aliye Mavili, Çiğdem Arıkan, Veli Duyan, Sunay İl, Ümit Onat ve Erden Ünlü (Ed.) 1.Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu (2000’li Yıllarda Aile Hizmetleri). Ankara, 9-11 Mayıs 2001. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 2001.

 Karataş, Kasım (Yay.Haz.). Görme Özürlüler İçin Rehabilitasyon Deneyimleri, Yeni Rehabilitasyon Politikaları ve Meslek Tanımları. Ankara, 24-25 Mart 2000. Ankara: Körler Federasyonu, 2001.

 Karataş, Kasım (Ed.). 5. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler.Ankara, 21-23 Mayıs 1999. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2002.

 Alkan, Nail, Nilgün Küçükkaraca, Turabi Temiz ve Edwin Hermann (Ed.) Yurtdışı İşçi Göçü Sorunları ve Çözüm Arayışları: “Uluslararası Toplantı”.  Ankara, 4 Ekim 2002. Ankara: A.Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2003.

 Acar, Hakan, Yüksel Baykara-Acar, Sema Buz, Elvan AcarFulya ÇaySona ÇınarMurat GirginNasip KaracıkAydın Kılıç ve Nilgün Küçükkaraca (Yay.Haz.). 6. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: Sosyal Adalet ve Sosyal Hizmetler. Ankara, 20-22 Mayıs 2004. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2004.

 Uluğtekin, Sevda, Deniz KucurEmrah KırımsoyYaşar Çavdar ve Necmettin Yemiş (Yay.Haz.). Gözetim Mekanizması Destek Hizmetleri Ankara İli Pilot Projesi: Eğitim Programı Etkinlikler Dizisi (Seminer ve Çalıştay). Ankara: Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, 2005.

 Uluğtekin, Sevda, Deniz KucurEmrah KırımsoyYaşar Çavdar ve Necmettin Yemiş (Yay.Haz.). Gözetim Mekanizması Destek Hizmetleri Ankara İli Pilot Projesi: Gözetim Görevlileri Eğitim Programı. Ankara: Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, 2005.

 Akyüz, Emine, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara-Acar ve Özlem Cankurtaran-Öntaş (Ed.). II.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: “Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci,”. Ankara,  10-13 Nisan 2002. Ankara: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, 2005.

 Akyüz, Emine, Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara-Acar ve Özlem Cankurtaran-Öntaş (Ed.). III.Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu: “Bakım, Gözetme ve Eğitim,” (Bildiriler). Ankara,  22-25 Ekim 2003. Ankara: Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, 2005.

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara-TURKEY
Phone: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Fax: +90 (312) 297 63 65
Web Master: Dr. Tarık Tuncay