Ana Sayfa

Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Dikkatine!! 2014-2015 yılı itibariyle web sitesi yenilenmiştir. 2014-2015 Güz dönemine ait Lisans ders programını sol çerçevede bulunan Lisans Duyuru başlığından ve 2014-2015 Güz dönemine ait lisansüstü ders programlarını Lisansüstü Duyuru başlığı altından ulaşabilirsiniz. 1

Sosyal Hizmet Bölümü Web Sitesine Hoş Geldiniz!
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı bölümümüz, Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminde 50. yılını doldurmakta ve halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk ve öncü olarak sosyal hizmet eğitimi sürdürmektedir.

Tezsiz

2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kayıtlarımız başlıyor. Programla ilgili tanıtıcı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Genel Duyurular

1.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! Bütün birinci sınıf öğrencilerimizin BEB 650 dersinin muafiyetine girmeleri zorunludur.
BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri sınavı 24.09.2014 Çarşamba günü saat 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınıfları ilgili linkte bulabilirsiniz.. 18.09.2014 / 1
BEB 650 dersi tanıtım sayfası için tıklayınız.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 19.09.2014 Cuma Günü için lisans derslerinin kota artırımı 14.00 ve 15.30 saatlerinde bölümümüz öğrencileri için eş zamanlı olarak yapılacaktır. Cuma günü yapılacak olan kota arttırmı kayıt haftası boyunca yapılmış olan son arttırımı olmakla birlikte, ders programında sorun olan yada derslerini yüklenememiş olan öğrencilerimizin ekle - sil haftasında danışmanları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.18.09.2014 / 1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 18.09.2014 Perşembe Günü için lisans derslerinin kota artırımı 14.00 ve 15.30 saatlerinde bölümümüz öğrencileri için eş zamanlı olarak yapılacaktır. 16.09.2014 / 1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 17.09.2014 Çarşamba Günü için lisans derslerinin kota artırımı 11.00 - 14.00 ve 15.45 saatlerinde bölümümüz öğrencileri için eş zamanlı olarak yapılacaktır. 16.09.2014 / 1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 16.09.2014 Salı Günü için lisans derslerinin kota artırımı 11.00 - 13.30 ve 15.30 saatlerinde bölümümüz öğrencileri için eş zamanlı olarak yapılacaktır. 15.09.2014 / 1

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 15.09.2014 Pazartesi Günü İtibari ile lisans derslerinin kota artırımı 12.30 - 15.00 ve 16.00 saatlerinde bölümümüz öğrencileri için eş zamanlı olarak yapılacaktır. 15.09.2014 / 1

ING127 dersinin optik kodu 301127 ve şubeleri 41-49'dir. 18.09.2014 / 1

ING111 dersinin optik kodu 301111 ve şubeleri 06-07'dir. 18.09.2014 / 1

ING211 dersinin optik kodu 301211 ve şubeleri 06-15'dir. 18.09.2014 / 1

SOS104 dersinin optik kodu 345104 ve şubeleri 10 ve 11'dir. 18.09.2014 / 1

HUK151 dersinin optik kodu 494151 ve şubesi 03'dür. 17.09.2014 / 1

EKO 115 dersinin optik kodu 347115 ve şubesi 10; ECO 115 dersinin optik kodu 347115 ve şubesi 15'dir. 17.09.2014 / 1

Yüzde otuz İngilizce müfredata devam eden öğrenciler, İngilizce eğitim veren dersleri seçmedikleri takdirde mezun olamayacaklardır. Bu öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan dersleri almaları zorunludur.  Aşağıda verilen tabloda derslerin eğitim dili İngilizcedir. 16.09.2014 1

Dersin Optik Kodu Dersin Adı Şubesi
MAT105 TEMEL MATEMATİK 21/22
ECO115 GENEL İKTİSAT 21/22
ING 111 DIL BECERİLERİ I 06-16
ING 112 DİL BECERİLERİ II 06-16
ING 211 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ I 06-16
ING 212 AKADEMİK YAZMA BECERİLERİ II 06-16
KAY230 KAMU YÖNETİMİ 21/22
SHO230 İNSAN HAKLARI ve SOSYAL HİZMET 04
SHO317 SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ 21/22/23
SHO413 TIBBİ ve PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET 21/22/23
SHO471 ADLİ SOSYAL HİZMET 21

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 11.09.2014 / 115 Eylül 2014 Pazartesi öğleden sonra bütün derslerin kotaları eş zamanlı olarak sizlere duyurulacak saatlerde artırılacaktır. Kayıt haftasından başlayıp ekle-sil haftasının sonuna kadar bölümümüz web sayfasının öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi rica olunur. Derslerin kotalarının arttırımı ile ilgili ilk duyuru 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 11.00'de bölümümüz web sayfasının Lisans Duyuruları kısmına konulacaktır.

UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİNİ YÜKLENECEK OLAN 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!! 11.09.2014 / 1 1) Söz konusu dersin optik kodu 395315 yerine 2014 - 2015 Güz Döneminden itibaren 395316 olarak değişmiştir. Ders dağılım çizelgesinde ise "Uygulamalı Araştırma" dersinin eski optik kodu yer almaktadır. Ders kayıt ve ekle-sil haftasında bu dersi yüklenecek olan öğrencilerimizin, dersin yeni optik kodu ile işlem yapmaları gerekmektidir. 1 2) Yeni optik kodu ile 395316 Uygulamalı Araştırma dersini yüklenecek olan öğrencilerimizin tümü kayıt haftasında 01 nolu şubeyi kodlayacaklardır. Kayıt haftasından sonra her tez grubunun danışmanları kura ile belli olacağı için bölümümüz web sayfasında Tez grupları, danışmanları ve şube kodlarınınn bulunduğu yeni bir liste yayınlanacaktır. Bu listenin yayınlanmasından sonra ekle-sil haftasında öğrencilerimiz kendi grubunun ve danışmanının bulunduğu şubeyi seçerek dersi tekrar yüklenecektir. 1

395230 KODLU İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET DERSİNİ YÜKLENECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! Dersi ingilizce olarak almak zorunda olan öğrencilerimizin kayıt haftasında 21.şube yerine 04 nolu şubeyi kodlamaları gerekmektedir. 11.09.2014 / 1

Kayıt döneminde Prof. Dr. Vedat Işıkhan'in lisans ve lisansüstü kayıt işlemlerini Arş. Gör. Oğuzhan Zengin ve Doç. Dr. Ercüment Erbay'ın lisans ve lisansüstü kayıt işlemlerini Arş. Gör. Özgür Altındağ yapacaktır.1

Kayıt döneminde Doç. Dr. Nilgün Küçükkaraca'ın lisans ve lisansüstü kayıt işlemlerini Arş. Gör. Ercem Erkul yapacaktır. 1

Üniversitemiz Stratejik planı (2013-2017)'na "Tüm ders materyallerininin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması ile ilgili duyuru için tıklayınız 21.08.2014 1

Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine!
Bilindiği gibi Yönetim Kurulunun 02.07.2014 tarih ve 2014-1927 sayılı kararıyla "Hacettepe Üniversitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi" yürürlüğe girmiştir.
Yönergenin 16. maddesinde yer alan "Bu Yönerge, akademik ve idari birimlerdeki personele imza karşılığı okutularak, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile birlikte bir örneği birim amirlerinde hazır bulundurulacaktır. Birimlere bağlı alt kademlere Yönergenin fotokopisi dağıtılacaktır."
Yönergenin 6. maddesi uyarınca Yönerge ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun bulunmayan yazılar, işlem yapılmadan yazıyı hazırlayan bölüme iade edilecektir. Bu nedenle yetki devri, imza yetkisi ve yazışmalarda Yönerge ve anılan Yönetmelik hükümlerine uyulması önemle duyurulur.
Yönergeiçin tıklayınız. 05.08.2014

2013-2014 Öğretim Yılı Öğretim Elemanları Koordinatörlük Görevleri PDF Belgesi Güncellendi/ 01.04.2014

2013-2014 Öğretim Yılı Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları Görev Dağılımı PDF Belgesi /01.04.2014

Sosyal Hizmet Bölümü Sınav Uygulama Yönergesi PDF Belgesi

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ofisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay