Ana Sayfa

Sosyal Hizmet Bölümü Web Sitesine Hoş Geldiniz!
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı bölümümüz, Türkiye'de sosyal hizmet eğitiminde 50. yılını doldurmakta ve halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk ve öncü olarak sosyal hizmet eğitimi sürdürmektedir.

Tezsiz

2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Programı kayıtlarımız başlıyor. Programla ilgili tanıtıcı bilgiye ulaşmak için tıklayınız

Genel Duyurular

Üniversitemiz Stratejik planı (2013-2017)'na "Tüm ders materyallerininin %100'ünün açık ders malzemesi olarak internet sitesinde yer alması ile ilgili duyuru için tıklayınız 21.08.2014 1

2013-2014 Yaz Okulu Final Programı PDF Belgesi 19.08.2014

Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine!
Bilindiği gibi Yönetim Kurulunun 02.07.2014 tarih ve 2014-1927 sayılı kararıyla "Hacettepe Üniversitesi Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi" yürürlüğe girmiştir.
Yönergenin 16. maddesinde yer alan "Bu Yönerge, akademik ve idari birimlerdeki personele imza karşılığı okutularak, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile birlikte bir örneği birim amirlerinde hazır bulundurulacaktır. Birimlere bağlı alt kademlere Yönergenin fotokopisi dağıtılacaktır."
Yönergenin 6. maddesi uyarınca Yönerge ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun bulunmayan yazılar, işlem yapılmadan yazıyı hazırlayan bölüme iade edilecektir. Bu nedenle yetki devri, imza yetkisi ve yazışmalarda Yönerge ve anılan Yönetmelik hükümlerine uyulması önemle duyurulur.
Yönergeiçin tıklayınız. 05.08.2014

FREİBURG ÜNİVERSİTESİ "BİR BAŞKA GÖZLE" PROJESİ HAKKINDA

Freiburg Üniversitesi ile ortaklaşa yapılacak olan "Bir Başka Gözle" adlı projeye kabul edilen öğrencilerin30 Kasım 2014 gidiş ve 6 Aralık 2014 dönüş olmak üzere uçak biletlerini (tercihen toplu olarak) satın almaları gerekmektedir. Vize işlemleri için gereken ek belgeler (vize almış durumdaysanız ya da almaya ihtiyacınız yoksa -yeşil pasaport vb.- gerekmez) Freiburg Üniversitesi tarafından ulaştırıldığında bir grup vizesi almak mümkün olabilecektir. Bu belgeler elektronik olarak 14.07.2014 günü kabul edilen öğrencilerin email adreslerine gönderilecektir. Vize almamış olan öğrencilerin bu belgeleri beklemeleri işlemlerin hızlanması açısından tavsiye edilir.  11.07.2014

2013-2014 Yaz Dönemi Ders Programı PDF Belgesi 01.07.2014

Lisansüstü Program Başvuruları Hakkında

Tezli Yüksek Lisans programına giriş yazılı sınavı 07 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, sözlü sınavı saat 13:00'da; Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarına giriş sözlü sınavları 07 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş yazılı sınavı 08 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, sözlü sınavı ise saat 13:00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde yapılacaktır.
30. 06. 2014
Güncellendi

2013-2014 Öğretim Yılı Öğretim Elemanları Koordinatörlük Görevleri PDF Belgesi Güncellendi/ 01.04.2014

2013-2014 Öğretim Yılı Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkan Yardımcıları Görev Dağılımı PDF Belgesi /01.04.2014

YENİ LİSANS PROGRAMI HAKKINDA

Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminden Önce Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Önceki lisans programının asgari yerel kredi koşulu olan 151 krediyi (ortak zorunlu dersler dahil) sağladıklarında mezun olabilirler. Mezuniyet için yalnızca yerel kredi koşulunu sağlamak yeterlidir.
2. Başarısız oldukları derslerin yerine eşdeğerliği tanımlanmış olan dersleri almakla yükümlüdürler. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarısız olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almak zorundadır.)  Bunun için “eşdeğerlik çizelgesi” belgesine bakılmalıdır.
3. İntibak formlarını doldurmalı ve danışmanı ile birlikte kontrol ederek, almaları gereken:
a. zorunlu dersleri,
b. seçmeli derslerin sayısını
saptamalıdır.
4. Danışmanları ile mutlaka sözlü veya e-posta yoluyla iletişim kurarak ders intibaklarını yapmalıdır.
5. Öğrenci tarafından başarılı olunan ve eşdeğerliği tanımlanmış olan derslerin yeniden alınmaması gereklidir. (Örneğin öğrenci Özürlülerle Sosyal hizmet dersinden başarılı olmuşsa, bu dersin eşdeğeri olan Engellilerle Sosyal Hizmet dersini almamalıdır.)

Lisans Programına 2013-2014 Güz Döneminde Kayıt Yaptırmış Olan Öğrenciler İçin

Öğrenciler:
1. Toplam 156 yerel kredi ve 240 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Hem yerel kredi hem de AKTS kredi koşulu birlikte sağlanmalıdır.
2. Programda yer alan tüm zorunlu statüdeki derslerden başarılı olmalıdır (126 yerel kredi ve 180 AKTS).
3. Programda yer alan; seçmeli derslerden asgari 30 yerel kredi ve 60 AKTS miktarı karşılığı dersten başarılı olmalıdır. Bunun için bir dönemde asgari 30 AKTS’lik ders alacağını göz önünde bulundurarak:
a. 2. yarıyıl seçmeli derslerinden 1 ders (2 yerel kredi 4 AKTS),
b. 4. yarıyıl seçmeli derslerinden 2 ders (4 yerel kredi 8 AKTS),
c. 5. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
d. 6. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS),
e. 7. yarıyıl seçmeli derslerinden 4 ders (8 yerel kredi 16 AKTS)
olmak üzere toplam 15 seçmeli dersi almalıdır.
4. Her dönem alması gerektiği kredi miktarı kadar seçmeli dersi bölüm dışı seçmeli derslerden alabilir.
5. Her yılda (iki dönem) zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam 60 AKTS’lik ders alması gereklidir.

Sosyal Hizmet Bölümü Sınav Uygulama Yönergesi PDF Belgesi

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Burs Duyuruları

Dış İlişkiler ve Erasmus Programı Duyuruları

2013-2014 Bahar Dönemi Lisans Programı

Öğrencilerimizin Bologna Süreci (Yeni Lisans Programı) Hakkında Yapması Gerekenler Güncellendi 24.09.2013
1-) Uygulama Yönergesi
2-) Sosyal Hizmet Bölümü İntibak Formu
3-) Yeni Lisans Programı
4-) Eşdeğerlik Tablosu

Yandal Programı

Güncel Yan Dal Programı Anahattı

Lisans Programı Ders İçerik Planları

Şablonlar

SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

SHO315 Uygulamalı Araştırma dersi Kılavuzu (PDF Belgesi) ve tamamlanan araştırma raporları için kullanılacak DIŞ KAPAK ve İÇ KAPAK şablonları

Lisans duyuru arşivi için tıklayınız.

2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Programları

2013-2014 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı PDF Belgesi Güncellendi / 14.02.2014

2013-2014 Bahar Dönemi Açılacak Dersler Listesi PDF Belgesi

 • Lisansüstü Program Başvuruları Hakkında

  Tezli Yüksek Lisans programına giriş yazılı sınavı 07 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, sözlü sınavı saat 13:00'da; Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarına giriş sözlü sınavları 07 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş yazılı sınavı 08 Temmuz 2014 tarihinde saat 09:00'da, sözlü sınavı ise saat 13:00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde yapılacaktır.
  30. 06. 2014
  Güncellendi
 • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'na 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından önce girişli öğrenciler için! JPEG
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. Maddesinin 3. ve 5. Bentleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez danışmanı atanmasını öngörmektedir. Buna göre yüksek lisans öğrencilerinden ders dönemini bitirmek üzere olanların; doktora öğrencilerinden ise 3.  yarıyılı tamamlayanların “tez danışmanı talep formu ”nu doldurmaları beklenmektedir. Doktora öğrencilerimizden 3. yarıyılı dolduranların, yüksek lisans öğrencilerimizden ise ders dönemini bitirmek üzere olan öğrencilerin söz konusu formu danışmanlıklarını yapmalarını istedikleri öğretim görevlisiyle görüştükten sonra doldurarak Arş. Gör. Gamze ERÜKÇܒYE teslim etmeleri gerekmektedir. Word Belgesi/ Güncellendi 06. 01. 2014
 • Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları
 • Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Ofisi
  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
  06800 Beytepe Ankara
  Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
  Web Sorumlusu: Dr. Tarık Tuncay