Araştırma Görevlileri

 

 

Çağrı Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar

Telefon: (0312) 297 63 63 (332)
E-posta: cgsevin@hacettepe.edu.tr
 

  Ercem Erkul, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (327)
E-posta: eerkul@hacettepe.edu.tr
 
  İlkay Başak Adıgüzel, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar

Telefon: (0312) 297 63 63 (409)
E-posta: basakadiguzel@hacettepe.edu.tr
 
  Hatice Nuhoğlu, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (350)
E-posta:hatice.nuhoglu@hacettepe.edu.tr
 
  Engin Fırat, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (342)
E-posta:enginfirat@hacettepe.edu.tr

 
  Çağıl Öngen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (330)
E-posta:cagil.ongen@hacettepe.edu.tr
 
  Ferman Erim, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (339)
E-posta:fermanerim@hacettepe.edu.tr
 
  Meryem Danışmaz Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (414)
E-posta:meryemdanismaz@hacettepe.edu.tr
 
  Tahir Emre Gencer, Arş.Gör. 

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (355)
E-posta:tahiremregencer@hacettepe.edu.tr
 
  Hande Albayrak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (415)
E-posta:hande.albayrak@hacettepe.edu.tr
 
  Yasemin Ertan Koçak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 (417)
E-posta:yasemin.ertan@hacettepe.edu.tr
  Harun Aslan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:
Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: harun.aslan@hacettepe.edu.tr
 
  Özlem Gözen Şen , Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: gznozlem@gmail.com
  Rukiye İnekci, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: rukiyeinekci@gmail.com
 

Fethi Anıl Mayda, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: anilmayda@gmail.com

 

Mustafa Çağrı Ayalp, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: mcagriayalp@hacettepe.edu.tr

 

Edip Aygüler, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta:  ayguleredip@hacetttepe.edu.tr

 

Ali Dikmen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: ali.dkmn@hotmail.com

  Ecem Naz Nazlıer, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: ecemnazlier@windowslive.com
  Gizem Akoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: akoglugizem@gmail.com
  Merve Nur Bozkurt, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: mervenurbzkrt@gmail.com
 

Görkem Kelebek, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: gorkemkelebek@gmail.com

 

Nurgül Certel Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: certel08@gmail.com

 

Bahar Çelik, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: bhrclk02@hotmail.com

 

Hakan Sakarya, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: hakansakarya@hacettepe.edu.tr

 

Canan Aydoğan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Yayınlar


Telefon: (0312) 297 63 63 ()
E-posta: aydgncnn@gmail.com

   

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı