Bağlantılar

ULUSAL BAĞLANTILAR

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
http://www.aile.gov.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı
http://www.saglik.gov.tr

T.C. Adalet Bakanlığı
http://www.adalet.gov.tr

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
http://www.gsb.gov.tr

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
http://www.sosyalhizmetuzmani.org/  http://www.shudernegi.org

Klinik Sosyal Hizmet
http://kliniksosyalhizmet.com/sbd/ 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet
http://www.psikiyatriksosyalhizmet.com/

Hacettepe Üniversitesi İİBF Kadın Platformu
http://www.kadinplatformu.hacettepe.edu.tr/

İdeal Sosyal Hizmet
http://www.idealsosyalhizmet.com/

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ OLAN VE ÖĞRENCİ ALAN ÜNİVERSİTELER

1. Adıyaman Üniversitesi

2. Adnan Menderes Üniversitesi

3. Anadolu Üniversitesi

4. Ankara Üniversitesi

5. Başkent Üniversitesi

6. Bingöl Üniversitesi

7. Bitlis Eren Üniversitesi

8. Celal Bayar Üniversitesi

9. Cumhuriyet Üniversitesi

10. Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü

11. Erzincan Üniversitesi

12. Gediz Üniversitesi

13. Gümüşhane Üniversitesi

14. İstanbul Arel Üniversitesi

15. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

16. İstanbul Üniversitesi

17. Kocaeli Üniversitesi

18. KTO Karatay Üniversitesi

19. Lefke Avruapa Üniversitesi

20. Maltepe Üniversitesi

21. Nişantaşı Üniversitesi

22. Sakarya Üniversitesi

23. Selçuk Üniversitesi

24. Turgut Özal Üniversitesi

25. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

26. Üsküdar Üniversitesi

27. Yalova Üniversitesi
 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ SAYFALARI

1. Prof. Dr. İlhan Tomanbay: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tomanbay/

2. Prof.Dr. Kasım Karataş: http://profdrkasimkaratas.blogspot.com/

3. Doç.Dr. Sema Buz: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~semabuz/index.html

4. Doç. Dr. Tarık Tuncay: http://drtariktuncay.blogspot.com/

5. Yrd.Doç.Dr. Filiz Demiröz: http://filizdemiroz.blogspot.com/

6. Yrd.Doç.Dr. Ercüment Erbay: http://eerbay.blogspot.com/

7. Arş.Gör. Özgür Altındağ: http://www.ozguraltindag.com


ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

http://www.ifsw.org/intro.html 

http://www.clinicalsocialwork.com/ 

http://www.basw.co.uk/ 

http://www.socialworksearch.com/ 

http://www.socialworkcafe.net/home.html 

http://cosw.sc.edu/swan/ 

http://www.socialworker.com/home/index.php 

http://www.socialworktoday.com/ 

https://www.socialworkmanager.org/ 

http://www.cswe.org/CSWE/ 

http://www.sswr.org/ 

http://jsw.sagepub.com/ 

http://socialworkleadership.org/nsw/index.php 

http://www.socialworkprn.com/ 

Social Care and Social Worker Carers Information Website 

http://www.socialworkcareers.co.uk/ 

http://www.iassw-aiets.org/ 

National Association of Social Workers 

http://www.socialworkers.org/ 

http://www.naswdc.org/ 

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı