Çalışma Alanları

Sosyal hizmet eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sosyal çalışmacı unvanını alan bireyler, aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlarda sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı unvanıyla istihdam edilmektedirler. Bazı kuruluşlarda idari görevler de üstlenebilmektedirler. 

 

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlar:

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı
 • İl Müdürlükleri
  • Sosyal Hizmet Merkezleri
  • Kreş ve gündüz bakımevleri
  • 12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları
  • Sevgi Evleri
  • Çocuk Evleri
  • Çocuk ve Gençlik Merkezleri
  • Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
  • Koruyucu Aile Hizmetleri
  • Huzurevleri
  • Özel Huzurevleri
  • Aile Danışma Merkezi
  • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Sağlık Bakanlığı

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı
 • Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı Hastaneler
  • Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
  • Hasta İletişim Birimi
  • Doku-Organ Bağış Birimi
 • Halk Sağlığı Kurumuna bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri
 • İl Sağlık Müdürlükleri
  • Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri

Adalet Bakanlığı

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı
 • Aile Mahkemeleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri
 • Denetimli Serbestlik Birimleri
 • Cezaevleri
 • Islahevleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı

 • Bakanlık Merkez Teşkilatı
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge ve İl Müdürlükleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Türkiye İş Kurumu
 • Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Üniversiteler

 • Sosyal Hizmet Bölümlerinde Akademisyen Olarak
 • Üniversite Hastanelerinde
 • Üniversitelerin Psikososyal Hizmet Birimlerinde
 • Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarında

Belediyeler

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar)

 • Kızılay
 • SGDD
 • LÖSEV vb.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı