Doktora/Bütünleşik Doktora Duyuru

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Doktora/Bütünleşik Doktora giriş sınavları 02.07.2018 tarihinde saat 09.30’ da Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilecektir. 23.05.2018 

Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine!
Doktora Yeterlik Sınavı 11 - 12 Haziran 2018 tarihlerinde anabilim dalımızda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 10.05.2018 

Lisantüstü Öğrencilerinin Dikkatine

Lisansüstü uygulama danışmanlık dağılımıyla ilgili güncellenmiş listeye ulaşmak için tıklayınız. 26.02.2018

2017-2018 Bahar yarıyılı için Y. Lisans Programı kapsamında SHO 606 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA II ve SHO 726 ALAN ÇALIŞMASI II derslerini alacak öğrencilerimizin aşağıda belirtilen kişilere 9 Şubat 2018 – Cuma gününe kadar gerekli bilgileri iletmesi gerekmektedir. Lütfen uygulama yapmayı planladığınız kurumla iletişime geçerek sözlü onay alınız ve kurum bilgilerini (Kurum adı, kurum izin yazısı isteyip istemediği, izin yazısının yazılması gerekiyorsa kurumun hangi birimine yazının gönderileceği) aşağıda belirtilen kişilere bildiriniz.

SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II dersi kapsamındaki bilgiler için Gamze Erükçü Akbaş (gamzeerukcu@gmail.com)

SHO 726 Alan Çalışması II dersi kapsamındaki bilgiler için Kübra Arslan (kbraarslann@gmail.com) ile iletişime geçiniz. 06.02.2018

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde doktora eğitimine başlamak üzere bölümümüze öğrenci kabul edilecektir. Başvuru koşulları ve ilgili diğer tüm esaslar için tıklayınız. (http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf29.01.2018

2017-2018 Bahar Dönemi için:    Güncellendi 09.02.2018

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi lisansüstü programlarına giriş sınavları 23.01.2018 tarihinde saat 10:00'da Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilecektir. 28.12.2017 

2017-2018 Bahar Dönemi için:   28.12.2017

Lisansüstü Programlarımızda Öğrenim Gören Uluslararası Uyruklu Öğrencilerimizin Dikkatine! 

Uluslararası uyruklu öğrencilerimizin 2018 yılına ait burs taleplerini 27.12.2017 tarihine kadar Sosyal Hizmet Bölümü Burs ve Kurum Dışı İlişkiler Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Burs Başvurusunun kabul edilebilmesi için Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 2014-53 sayılı HÜ Lisansüstü Öğrenim Yapan Uluslararası Öğrenci Burs Dağıtımı Yönergesindeki   başvuru koşullarının eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir (Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu -YTB kapsamında öğrenim gören öğrencilerin bu bursun kapsamına girmediği belirtilmektedir). Ayrıca başvuru koşullarının dikkatle incelenmesi ve başvuru koşullarının sağlandığını gösterir evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. (Başvuru koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır. Başvuru koşullarına ulaşmak için yandaki linki tıklayınız: https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/s290114.pdf ).

Başvuru için gerekli evraklar: 

- Dilekçe 

- Güncel transkript belgesi

- Burs başvuru formu (H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü WEB sayfasının Formlar ve Dilekçeler kısmından temin edebilirsiniz: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/formlar.shtml ) 22.12.2017

Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerimizin dikkatine!17-18 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek yeterlik sınavına ilişkin bilgiler için lütfen tıklayınız. 01.12.2017

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ SHO 605 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA I VE SHO 706 ALAN ÇALIŞMASI I dersleri öğrenci-kurum ve danışman dağılımını gösteren güncel liste güncellenmiştir. Liste için tıklayınız. 09.10.2017 

Prof. Dr. Yasemin Özkan sorumluluğundaki dersleri alan öğrencilerin dikkatine! 26.09.2017 ile 29.09.2017 tarihleri arasındaki dersler yapılmayacaktır. Telafisi daha sonra yapılacaktır. 25.09.2017 

2017-2018 Güz yarıyılı için:  19.11.2017 (Derslikler Güncellendi) 

2017-2018 Güz yarıyılı için:  18.09.2017 

 

SHO 605 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA I VE SHO 706 ALAN ÇALIŞMASI I DERSLERİNİ ALACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE,

2017-2018 Güz yarıyılı için Y. Lisans Programı kapsamında SHO 605 SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA UYGULAMA I ve SHO 706 ALAN ÇALIŞMASI I derslerini alacak öğrencilerimizin aşağıda belirtilen kişilere 20 Eylül 2017 - Çarşamba gününe kadar gerekli bilgileri iletmesi gerekmektedir. Lütfen uygulama yapmayı planladığınız kurumla iletişime geçerek sözlü onay alınız ve kurum bilgilerini (kurum adı, Kurum izin yazısı isteyip istemediği, izin yazısının yazılması gerekiyorsa kurumun hangi birimine yazının gönderileceği) aşağıda belirtilen kişilere bildiriniz.

SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I dersi kapsamındaki bilgiler için Adem Kılıç (admkilic06@gmail.com)

SHO 706 Alan Çalışması I dersi kapsamındaki bilgiler için Kübra Arslan (kbraarslann@gmail.com)

 

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi.  20.02.2017

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi güncellenmiştir. PDF Belgesi 14.12.2016 

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 21.06.2017
Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik PlanlarıSosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Doktora programına Lisans diplomasıyla kabul edilen (Bütünleşik Doktora) öğrenciler hakkındaki enstitü kararı için ilgili linki tıklayınız 17.11.2014

Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı