Doktora/Bütünleşik Doktora Duyuru

Duyuru!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Doktora,/Bütünleşik doktora haftalık ders programına ulaşmak için tıklayınız. 27.09.2019 Güncellendi 

Duyuru!
2019-2020 Güz Dönemi'nde SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve SHO 706 Alan Çalışması I derslerini yüklenecek lisansüstü öğrencilerimiz uygulama yapacakları kurumları ve üstlenecekleri dersin kodunu belirterek ekteki formu 13 Eylül 2019 tarihine kadar koordinatörlük mail adresine (sosyalhizmetlisansustuuygulama@gmail.com) iletmelidir. Uygulama yapacakları kurum tarafından izin yazısı talep edilen öğrenciler maillerinde izin yazısı taleplerini belirtmelidir.  Form için tıklayınız. 03.09.2019 

SHO 739 Sosyal Hizmet İçin Güçlendirme Yaklaşımı dersini yüklenmek isteyen öğrencilerin dikkatine!
Bu dersi yüklenmek isteyen öğrencilerin, aşağıdaki kitapları, ilk ders gününden önce okumuş olarak derse gelmeleri gerekmektedir:

  • Freire, P. (2018). Ezilenlerin Pedagojisi. (D. Hattatoğlu) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
  • Scott, J. C. (1995). Tahakküm ve direniş sanatları (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı yayınları.
  •  Thompson, N. (2013). Kuram ve uygulamada sosyal hizmeti anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları.
  • Knight, L. W. (2014).Jane Addams: Eylemci Bir Ruh. Ö. Cankurtaran-Öntaş ve B. Tunakan (Eds), Ankara: Dipnot yayınları 28.08.2019 

2018-2019 Bahar Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde bölümümüzde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.  11.05.2019 

Duyuru!  

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ilk kez kayıt yaptırarak doktora programına devam eden öğrencilerin tez savunma sınavlarına girebilmeleri için  SSCI, SSCI-Expanded, SCI, SCI-Expanded ya da AHCI kapsamındaki dergilerde veya Senato tarafından onaylanan dergi listesinde bulunan dergilerde, tezi ile ilişkili ve ilk isim olduğu basılmış veya kabul belgesi almış en az bir araştırma makalesi olmak zorundadır. Öğrencilerin mağdururiyet yaşamamaları için önemle duyrulur. (Ayrıntılı bilgi için  26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 43. maddesinin 5. fıkrası) 11.05.2019 

Duyuru!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına giriş sınavları 09.07.2019 tarihinde saat 09.30’ da Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilecektir. 08.05.2019 

2018-2019 Bahar Dönemi SHO605 ve SHO606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri ile SHO706 ve SHO726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri kapsamında yürütülecek uygulama danışmanlığı dağılımına ilişkin liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Uyguluma kurumunu belirtmeyen öğrencilerin koordinatörlüğümüzle bağlantıya geçmesi gerekmektedir. 12.03.2019 

Öğrencilerimizin dikkatine!!
Doktora Ders Programı güncellenmiştir.  22.02.2019 

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı hakkında! 2018-2019  Bahar dönemi Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarına giriş sınavı  06.02.2019 tarihinde saat 09.30'da Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Sema Kut salonunda gerçekleştirilecektir. 01.02.2019 

2018-2019 Güz Dönemi Doktora Yeterlilik Sınavı 14-15 Ocak 2019 tarihlerinde bölümümüzde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız. 03.01.2019 

Uluslararası öğrencilerin dikkatine! Destek talebine başvuracak olan öğrencilerin  başvuru dilekçelerini 28.12.2018 saat 11.00'e kadar Arş. Gör. Gizem Akoğlu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneği için tıklayınız.26.12.2018 

Uluslararası Öğrencilerin Dikkatine. (29 Aralık 2018 mesai bitiminden sonra teslim edilen başvuru dilekçeleri işleme alınmayacaktır) 19.12.2018 

Lisasüstü Uygulama öğrencilerimizin dikkatine, danışman dağılımlarına ilişkin güncel liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. 12.10.2018 

İyi çalışmalar dilerim. 
Uyg. Koord. adına,
Dr. Burcu Hatiboğlu

Değerli Öğrencilerimiz, 05.10.2018 

HÜ SHB Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğünce hazırlanan, yüksek lisans ve doktora öğreniminiz sırasında dikkat etmeniz gereken konulara dair önemli bilgileri ve izlemeniz beklenen adımları içeren Lisansüstü Programları Yönergesi, WEB sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan ve öğrenim süreciniz boyunca size rehberlik edecek olan bu yönergeyi okumanız, öğrenim  yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Yeni dönemde hepinize başarılar dilerim. Saygılarımla.

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

SHO724 Sosyal Politika Analizi dersini yüklenecek öğrencilerimizin dikkatine! 02.10.2018 

Söz konusu ders, Enstitü Sistemine yüklenmiş olup dersi yüklenmek isteyen öğrenciler, ilgili dersi seçebilirler. 

2018-2019 öğretim yılında lisansüstü uygulama ve alan çalışmalarını yapacak öğrencilerimizin dikkatine!!
SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II İle SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II derslerini alacak öğrencilerin, kadar uygulama ve alan çalışmasını gerçekleştirecekleri kurumları belirleyerek aşağıda belirtilen kişilere 03/10/2018 tarihi - Çarşamba gününe kadar bildirmeleri gerekmektedir.

SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri için Ar. Gör. Nurgül CERTEL (certel08@gmail.com )

SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri için Ar. Gör. Hakan SAKARYA (hakansakarya5@gmail.com )

Önemli Not:
1. SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I dersi ile SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz.
2. SHO 706 Alan Çalışması I dersi ile SHO 726 Alan Çalışması II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz. 25.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
8 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından kütüphane hizmetlerinin ve web sayfasının kullanımını içeren "Kütüphane Oryantasyon Programı" Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu'nda düzenlenecektir. Ortyantasyon programına katılmak isteyen öğrencilerin http://www.librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ adresinde bulunan etkinlik programından kendilerine uygun eğitim günü için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 13.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!
Doktora Ders Programı güncellenmiştir.  20.09.2018 

SHO739 - Sosyal Hizmet için Güçlendirme Yaklaşımı dersini yüklenmek isteyen öğrencilerin dikkatine!

Bu dersi yüklenmek isteyen öğrencilerin, aşağıdaki kitapları, ilk ders gününden önce okumuş olarak derse gelmeleri gerekmektedir:

  • Scott, J. C. (1995). Tahakküm ve direniş sanatları (A. Türker, Çev.). İstanbul: Ayrıntı yayınları.
  • Thompson, N. (2013). Kuram ve uygulamada sosyal hizmeti anlamak. Ankara: Dipnot Yayınları.
  • Knight, L. W. (2014).Jane Addams: Eylemci Bir Ruh. Ö. Cankurtaran-Öntaş ve B. Tunakan (Eds), Ankara: Dipnot yayınları. 07.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
Bedelli Askerlik Uygulaması kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazaret sınavı hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ünivesitemize gönderilen duyurunun tamamı için tıklayınız. 03.09.2018 

Değerli Doktora Öğrencileri,

Rektörlükten gelen doktora bur programına ilişkin yazı ekte yer almaktadır. TÜBİTAK BİDEB Eğitim Burs ve Destekleri Grubu tarafından e-posta ile iletilen bilgi notunda 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı ile 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programları kapsamında 2018 yılı 2. Dönem başvurularının 27 Haziran-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacağı belirtilmektedir. 2018 yılı için belirlenmiş başvuru ve başarı kriterleri ekte yer almaktadır. Ulaşmak için tıklayınız25.07.2018 

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi.  20.02.2017

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi güncellenmiştir. PDF Belgesi 14.12.2016 

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı Hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 21.06.2017
Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik PlanlarıSosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Doktora programına Lisans diplomasıyla kabul edilen (Bütünleşik Doktora) öğrenciler hakkındaki enstitü kararı için ilgili linki tıklayınız 17.11.2014

Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı