İletişim

Adres: H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara / TÜRKİYE

 

 

Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64

Faks: +90 (312) 297 63 65

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı