Lisans Uygulama

2018-2019 Güz Döneminde SHO417 Sosyal Hizmet Uygulamaları I dersini yüklenecek 4. sınıf öğrencilerinin dikkatine! 20.07.2018

Kurum ve öğrenci listesine ekte yer alan dosyadan ulaşabilirsiniz. Listede ismi yer almayan öğrencilerin Uygulama Koordinatörlüğü'ne ulaşması gerekmektedir. Yeni dönemde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

Arş. Gör. Çağrı SEVİN (Uygulama Koordinatörü)
Arş. Gör. Hatice NUHOĞLU (Koordinatör Yardımcısı)
Arş Gör. Ali Dikmen
Arş Gör. Görkem Kelebek
Arş. Gör.Özlem Şen Gözen
Arş. Gör. Nurgül Certel
Arş. Gör. Hakan Sakarya

SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Derslerini Yüklenecek Olan Öğrencilerin Dikkatine!!! 
SHO417 Sosyal Hizmet Uygulaması I - II Dersleri için hazırlanan uygulama yönergesi ektedir. 16.12.2014 / PDF Belgesi

  • Not: Beyan ve Taahhütname ile ilgili olan belgelerden sadece size uygun olanını doldurunuz. Diğer belgelerle birlikte Bölüm Staj Koordinatörünüze teslim ediniz. Formlara staj başlama tarihi 22.09.2014 - staj bitiş tarihi 30.12.2014 olarak yazılacaktır. 
  • SHO417 ve SHO418 Sosyal Hizmet Uygulamaları I ve II dersleri için haftalık uygulama devam fişi şablonları Word Belgesi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı