Mevlana

Lisans öğrencilerinin dikkatine!!
Mevlana Değişim Programı kapsamında, 2018-2019 akademik yılı için başvurular başlamıştır.
Başvuru Takvimi
Değişim İlanının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması: 26 Şubat 2018
Proje Başvurularının Alınması: 26 Şubat - 09 Nisan 2018
Başvuru Çıktılarının Mevlana Koordinatörlüğünce Alınması: 10 Nisan 2018
Başvuruların Rektörlük Üst Yazısıyla YÖK'e İletilmesi: 13 Nisan 2018 (Son Gün)
Başvuru detayları için: EK 1 EK 2  19.03.2018 

Mevlana Programı Nedir?

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Mevlana Programının diğer değişim programlarından farkı nedir?

 • Yükseköğretimin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,
 • Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
 • Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
 • Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

Mevlana Programından kimler faydalanabilirler?

 • Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilere açık.
 • Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Mevlana Programının başvuru şartları nelerdir?

Öğrenciler için Mevlana Değişim Programına başvuru şartları aşağıdaki gibidir, Öğretim Elemanları için ise yönetmelikte özel bir şart bulunmamaktadır.

 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00,
 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

* Mevlana Programı kapsamında Hacettepe Üniversitesi’yle protokolü olan üniversiteler için   http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/protokoller2016_2017.pdf,

Bölüm bazında protokol ve kontenjan listesi için  http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/kontenjanlar.shtml adreslerine tıklayınız.

**www.mevlana.yok.gov.tr isimli internet sitesinden yararlanılmıştır.

Mevlana Programı Nedir?

Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişimin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Mevlana Programının diğer değişim programlarından farkı nedir?

 • Yükseköğretimin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak,
 • Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
 • Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
 • Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
 • Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

Mevlana Programından kimler faydalanabilirler?

 • Protokol imzalamış Türkiye’deki bütün yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilere açık.
 • Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları Mevlana Değişim Programına katılabilirler.

Mevlana Programının başvuru şartları nelerdir?

Öğrenciler için Mevlana Değişim Programına başvuru şartları aşağıdaki gibidir, Öğretim Elemanları için ise yönetmelikte özel bir şart bulunmamaktadır.

 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5/4,00,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3/4,00,
 • %50 dil puanı + %50 Not Ortalaması.

* Mevlana Programı kapsamında Hacettepe Üniversitesi’yle protokolü olan üniversiteler için  http://www.mevlana.hacettepe.edu.tr/protokoller2016_2017.pdf, adresini ziyaret edebilirsiniz

**www.mevlana.yok.gov.tr isimli internet sitesinden yararlanılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı