Öğrenci Temsilcisi

Fatma CANIM

(Sosyal Hizmet Bölümü Öğrenci Temsilci)

Tel: 0531 945 84 54
e-Posta: fatmacanim1@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı