Öğretim Üyeleri/Görevlileri

      

Vedat Işıkhan, Prof. Dr.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi

Çalışma Alanları: Sosyal Sorunlar, Sosyal Yardımlar, Sosyal Politika
Sosyal Refah Hizmetleri, Bilimsel Araştırma Yöntemi (Metodoloji-Yöntembilim)
Sağlık Sorunları (Kanser, Tüberküloz, Yaşlı Bakım Hizmetleri, Zihinsel Engellilik)
Stres, Öfke Yönetimi, Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Evsizler, Aile Sosyal Destek Hizmetleri


Telefon: (0312) 297 63 63 (321)
E-posta: visikhan@hacettepe.edu.tr

kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr., Bölüm Başkanı 

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi)
Yoksulluk, işsizlik, engellilik,
Aile, çocuk ve gençlik refahı,
Sosyal hizmet mevzuatı
Araştırma


Telefon: (0312) 297 63 63 (359)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

 

Sunay İl, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, Ailelerle sosyal hizmet (danışmanlık, eğitim, arabuluculuk), Sosyal hizmet eğitimi Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet


Telefon: (0312) 297 63 63 (319)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr
 

Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (343)
E-posta: ymozkan@gmail.com

 
ozlem Özlem Cankurtaran, Prof. Dr., Bölüm Başkan Yard.

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (324)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

 

Sema Buz, Prof. Dr.  

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları


Telefon: (0312) 297 63 63 (323)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

  tarik

Tarık Tuncay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Afet, travma ve kriz müdahalesi, Kronik hastalıklarda psikososyal girişimler, Aile danışmanlığı, Sosyal refah hizmetleri yönetimi ve sosyal politika, Sosyal hizmet eğitimi, Bilişim teknolojilerinin sosyal yönleri
Telefon: (0312) 297 63 63 (320)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları
Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi  


Telefon: (0312) 297 63 63 (356)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr
 

ercument

Ercüment Erbay, Doç. Dr. Bölüm Başkan Yard. 

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, çocuk istismarı, evsizler.

Telefon: (0312) 297 63 63 (358)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

reyhan

Reyhan Atasü Topçuoğlu, Doç. Dr. 

Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (360)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr

 

Uğur Özdemir, Dr. 

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik,
kriz, Geştalt psikoterapi
Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi
Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet 

Telefon: (0312) 297 63 63 (322)
E-posta: uozdemir1@gmail.com
 

Aslıhan Aykara, Dr. Öğr. Üyesi, Bölüm Başkan Yard.

Çalışma Alanları: Engellilik, hak temelli yaklaşım, farklılıklara saygı,
araştırma metodolojisi ve sosyal hizmet araştırması,
toplumsal cinsiyet çalışmaları, görüşme teknikleri,
sosyal hizmet etiği, oyunla iletişim, okul sosyal hizmeti.

 

Telefon: (0312) 297 63 63 (347)
E-posta: aaykara@hacettepe.edu.tr

aslihan_burcu Aslıhan Burcu Öztürk, Dr. 

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle çalışma, çocuk hakları, sosyal hizmet kuramı, sosyal politika, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (337)
E-posta:aslihanburcu@yahoo.com
 
burcu Burcu Hatiboğlu, Dr. 

Çalışma Alanları: Kentleşme, feminist sosyal hizmet, yoksulluk, insan hakları, sosyal politika, baskı karşıtı sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (331)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.trburcuhatiboglu@gmail.com
 
ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Dr. 

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (341)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr

Gökhan Topçu, Dr. 

Çalışma Alanları: Toplumsal cinsiyet, Sosyal politika, Erkeklik
 

Telefon: (0312) 297 63 63 (349)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr

Gamze Erükçü Akbaş, Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk Refahı, Çocuk Hakları, Kadın Hakları, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmet Araştırması, İnsan Davranışı, Psikodrama, Grup Terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (348)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı