Tezli Yüksek Lisans Ders Ana Hatları

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İzlenceleri (2018-2019 Güz Dönemi)

SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma Doç. Dr. Ercüment Erbay 12.09.2018

SHO 626 Sokak Çocukları ve Sosyal Hizmet Doç. Dr. Ercüment Erbay 12.09.2018

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İzlenceleri (2017-2018 Güz Dönemi)

SHO 601 Sosyal Hizmet Kuramı ve Uygulamaları Doç.Dr. Tarık TUNCAY 20.09.2017

SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma Doç. Dr. Ercüment Erbay 16.08.2017

SHO 617 Çocuk İhmali ve İstismarı ve Sosyal Hizmet Doç. Dr. Ercüment Erbay 12.10.2017

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı

Alanya EScort lara EScort