Tezli Yüksek Lisans Duyuru

Duyuru!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans haftalık ders programına ulaşmak için tıklayınız.  27.09.2019 Güncellendi 

Duyuru!
2019-2020 Güz Dönemi'nde SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve SHO 706 Alan Çalışması I derslerini yüklenecek lisansüstü öğrencilerimiz uygulama yapacakları kurumları ve üstlenecekleri dersin kodunu belirterek ekteki formu 13 Eylül 2019 tarihine kadar koordinatörlük mail adresine (sosyalhizmetlisansustuuygulama@gmail.com) iletmelidir. Uygulama yapacakları kurum tarafından izin yazısı talep edilen öğrenciler maillerinde izin yazısı taleplerini belirtmelidir.  Form için tıklayınız. 03.09.2019 

Duyuru!
Değerli öğrencilerimiz,
Sizler için planladığımız çalıştayımız, 20 Haziran 2019 Perşembe günü tüm gün olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Çalıştaya katılım, uygulama sürecinin bir parçasıdır ve zorunludur. Çalıştay sonunda bir çalıştay raporunun hazırlanması planlanmaktadır. Ekte, Çalıştay programı, katılımcı öğrencilerimiz, moderatörlük yapacak hocalarımız ve raportörlük yapacak öğrencilerimiz için hazırlanan bilgi notları yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz.
Lisansüstü Uygulama Koordinatörlüğü 14.06.2019 

Duyuru!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına giriş sınavları 09.07.2019 tarihinde saat 09.30’ da Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı'nda gerçekleştirilecektir. 08.05.2019 

Duyuru!
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yüksek Lisans Tez önerileri 24 Haziran
 2019 tarihinde saat 15:00'da bölüm akademik kurulunda görüşülecektir. Yüksek lisans tez önerisi sunacak öğrencilerimizin hazırladıkları önerinin birer örneğini en geç 14 Haziran Cuma günü öğretim üyelerine 
teslim etmeleri ve dijital formunu shblisansustu@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 08.05.2019

Duyuru!
Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olup, ders dönemini (kredi/AKTS) yükünü tamamlayan ve tez önerisi Akademik Kurul Kararı ile kabul edilen öğrenciler ile doktora yeterlik sınavını başaran ve Tez İzleme Komitesince tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez önerileri enstitüye gönderilmeden önce öğrenci tarafından YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına tez konusu işlenerek otomasyon sisteminden alınacak Tez Veri Girişi Formunun, tez öneri formuna eklenmeden tez önerilerinin gönderildiği görülmüştür. Bu nedenle Enstitünün web sitesi duyurular sayfasında ve öğrenci bilgi sisteminde yapılan duyurunun bir kez daha yenilenmesi gereğinden; "Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi başlığı altında bulunan https://tez.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp adresine girilerek alınacak "Tez Veri Giriş Formu"nun Tez Önerisine eklenerek gönderilmesi durumunda tez öneri formları kabul edilecektir. Aynı şekilde Tez adında ve konusunda değişiklik yapan öğrencilerin de Tez Veri Girişi Formunda düzeltme yaptıktan sonra yeni formun tez öneri formuna eklenerek gönderildiği taktirde kabul edilebilecektir. 08.05.2019 

Duyuru!
Anabilim Dalımız Tezli Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olup, önceki eğitim süreleri dikkate alınmaksızın 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminden itibaren süreleri sıfırlanan öğrenciler ile ilk defa 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim süreleri 3 yıl (6 dönemleri) 2018-2019 Bahar döneminin sonu itibariyle  28 Haziran 2019 tarihinde tamamlanacaktır.  (Ayrıntılı bilgi için 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tezli Yüksek Lisans Programında süre başlığı altındaki madde 24/1) 08.05.2019 

2018-2019 Bahar Dönemi SHO605 ve SHO606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri ile SHO706 ve SHO726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri kapsamında yürütülecek uygulama danışmanlığı dağılımına ilişkin liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Uyguluma kurumunu belirtmeyen öğrencilerin koordinatörlüğümüzle bağlantıya geçmesi gerekmektedir. 12.03.2019 

2018-2019 Bahar Dönemi SHO605 ve SHO606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri ile SHO706 ve SHO726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri kapsamında yürütülecek uygulama danışmanlığı dağılımına ilişkin liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Uyguluma kurumunu belirtmeyen öğrencilerin koordinatörlüğümüzle bağlantıya geçmesi gerekmektedir. 28.02.2019

Öğrencilerimizin dikkatine!!
SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II ile SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II derslerini alacak öğrencilerin uygulama ve alan çalışmasını gerçekleştirecekleri kurumlarla ilgili değişiklikleri/değişiklik taleplerini aşağıda belirtilen kişilere 21 Şubat 2019 tarihi Perşembe gününe kadar bildirmeleri gerekmektedir. Değişiklikler/değişiklik talepleri, öğrencinin eğitsel danışmanı tarafından onaylanan dilekçe ile bildirilmelidir. 15.02.2019

SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri için Ar. Gör. Nurgül Certel (certel08@gmail.com
SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri için Ar. Gör. Canan Aydoğan (aydgncnn@gmail.com
Not: Bahar dönemine ilişkin kurumlarına izin yazısı iletmesi gereken öğrencilerimiz, izin yazılarını ilgili dersin sorumlusu olan araştırma görevlilerinden alabilirler. 

Yüksek Lisans Ders Programı güncellenmiştir.  22.02.2019 

Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı hakkında! 

2018-2019 Bahar dönemi Tezli Yüksek Lisans programına giriş sınavı  06.02.2019 tarihinde saat 09.30'da Sosyal Hizmet Anabilim Dalı'nda Seminer 2 salonunda gerçekleştirilecektir. 01.02.2019 

Tez önerilerini sunmuş yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tez önerilerinin bir çıktısını 28.01.2019 tarihine kadar anabilim dalı sekreterliğine bırakması gerekmektedir. 22.01.2019 

Uluslararası öğrencilerin dikkatine! Destek talebine başvuracak olan öğrencilerin  başvuru dilekçelerini 28.12.2018 saat 11.00'e kadar Arş. Gör. Gizem Akoğlu'na teslim etmeleri gerekmektedir. Dilekçe örneği için tıklayınız.26.12.2018 

Uluslararası Öğrencilerin Dikkatine. (29 Aralık 2018 mesai bitiminden sonra teslim edilen başvuru dilekçeleri işleme alınmayacaktır) 19.12.2018 

Yüksek Lisans tez önerisi vereceklerin dikkatine!!!
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Tez önerileri 14 Ocak 2019 tarihinde, saat 13:30'da bölüm akademik kurulunda görüşülecektir. Yüksek lisans tez önerisi sunacak öğrencilerimizin hazırladıkları önerinin birer örneğini öğretim üyelerine vermek üzere  en geç 04 Ocak 2019 Cuma gününe kadar bölümümüz görevlilerinden Vedat Merdan’ a teslim etmeleri dijital formunu shblisansustu@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 10.12.2018 

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine!

Anabilim dalımız yüksek lisans programında verilmekte olan SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma dersi ve doktora programında verilmekte olan SHO 712 Nicel Araştırma Tasarımı ve SHO 714 Nitel Araştırma Tasarımı derslerinin bilimsel içerikleri, 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6.Maddesi ve 34.Madde/5.bendi uyarınca zorunlu olarak yüklenilmesi istenen Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği derslerinin bilimsel içerikleri ile eşdeğerdir. Her bir lisansüstü programı için, söz konusu derslerden en az birini yüklenmiş ve başarılı olmuş öğrencilerimiz söz konusu derslerden (Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği) muaf sayılacaktır. 19.10.2018 

 Lisansüstü Uygulama öğrencilerimizin dikkatine! Danışman dağılımlarına ilişkin güncel liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. 12.10.2018 

İyi çalışmalar dilerim. 
Uyg. Koord. adına,
Dr. Burcu Hatiboğlu

Değerli Öğrencilerimiz, 05.10.2018 

HÜ SHB Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğünce hazırlanan, yüksek lisans ve doktora öğreniminiz sırasında dikkat etmeniz gereken konulara dair önemli bilgileri ve izlemeniz beklenen adımları içeren Lisansüstü Programları Yönergesi, WEB sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan ve öğrenim süreciniz boyunca size rehberlik edecek olan bu yönergeyi okumanız, öğrenim  yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Yeni dönemde hepinize başarılar dilerim. Saygılarımla.

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

2018-2019 öğretim yılında lisansüstü uygulama ve alan çalışmalarını yapacak öğrencilerimizin dikkatine!!
SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II İle SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II derslerini alacak öğrencilerin, kadar uygulama ve alan çalışmasını gerçekleştirecekleri kurumları belirleyerek aşağıda belirtilen kişilere 03/10/2018 tarihi - Çarşamba gününe kadar bildirmeleri gerekmektedir.

SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri için Ar. Gör. Nurgül CERTEL (certel08@gmail.com )

SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri için Ar. Gör. Hakan SAKARYA (hakansakarya5@gmail.com )

Önemli Not:
1. SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I dersi ile SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz.
2. SHO 706 Alan Çalışması I dersi ile SHO 726 Alan Çalışması II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz. 25.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
8 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından kütüphane hizmetlerinin ve web sayfasının kullanımını içeren "Kütüphane Oryantasyon Programı" Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu'nda düzenlenecektir. Ortyantasyon programına katılmak isteyen öğrencilerin http://www.librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ adresinde bulunan etkinlik programından kendilerine uygun eğitim günü için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 13.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!
Yüksek Lisans Ders Programı güncellenmiştir.  20.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
Bedelli Askerlik Uygulaması kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazaret sınavı hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ünivesitemize gönderilen duyurunun tamamı için tıklayınız. 03.09.2018 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi.  20.02.2017 

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi güncellenmiştir. PDF Belgesi 14.12.2016 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi. 17.10.2016 

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları

Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı