Tezli Yüksek Lisans Duyuru

Yüksek Lisans tez önerisi vereceklerin dikkatine!!!
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Tez önerileri 14 Ocak 2019 tarihinde, saat 15:30'da bölüm akademik kurulunda görüşülecektir. Yüksek lisans tez önerisi sunacak öğrencilerimizin hazırladıkları önerinin birer örneğini öğretim üyelerine vermek üzere  en geç 04 Ocak 2019 Cuma gününe kadar bölümümüz görevlilerinden Vedat Merdan’ a teslim etmeleri dijital formunu shblisansustu@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. 10.12.2018 

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine!

Anabilim dalımız yüksek lisans programında verilmekte olan SHO 602 Nitel ve Nicel Araştırma dersi ve doktora programında verilmekte olan SHO 712 Nicel Araştırma Tasarımı ve SHO 714 Nitel Araştırma Tasarımı derslerinin bilimsel içerikleri, 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 6.Maddesi ve 34.Madde/5.bendi uyarınca zorunlu olarak yüklenilmesi istenen Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği derslerinin bilimsel içerikleri ile eşdeğerdir. Her bir lisansüstü programı için, söz konusu derslerden en az birini yüklenmiş ve başarılı olmuş öğrencilerimiz söz konusu derslerden (Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği) muaf sayılacaktır. 19.10.2018 

 Lisansüstü Uygulama öğrencilerimizin dikkatine! Danışman dağılımlarına ilişkin güncel liste yayınlanmıştır. Öğrencilerin uygulama danışmanlarıyla bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. 12.10.2018 

İyi çalışmalar dilerim. 
Uyg. Koord. adına,
Dr. Burcu Hatiboğlu

Değerli Öğrencilerimiz, 05.10.2018 

HÜ SHB Lisansüstü Programlar Koordinatörlüğünce hazırlanan, yüksek lisans ve doktora öğreniminiz sırasında dikkat etmeniz gereken konulara dair önemli bilgileri ve izlemeniz beklenen adımları içeren Lisansüstü Programları Yönergesi, WEB sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan ve öğrenim süreciniz boyunca size rehberlik edecek olan bu yönergeyi okumanız, öğrenim  yaşamınızı kolaylaştıracaktır. Yeni dönemde hepinize başarılar dilerim. Saygılarımla.

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

2018-2019 öğretim yılında lisansüstü uygulama ve alan çalışmalarını yapacak öğrencilerimizin dikkatine!!
SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II İle SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II derslerini alacak öğrencilerin, kadar uygulama ve alan çalışmasını gerçekleştirecekleri kurumları belirleyerek aşağıda belirtilen kişilere 03/10/2018 tarihi - Çarşamba gününe kadar bildirmeleri gerekmektedir.

SHO 605 ve SHO 606 kodlu Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I ve II dersleri için Ar. Gör. Nurgül CERTEL (certel08@gmail.com )

SHO 706 ve SHO 726 kodlu Alan Çalışması I ve II dersleri için Ar. Gör. Hakan SAKARYA (hakansakarya5@gmail.com )

Önemli Not:
1. SHO 605 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama I dersi ile SHO 606 Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz.
2. SHO 706 Alan Çalışması I dersi ile SHO 726 Alan Çalışması II dersi aynı dönemde birlikte alınamaz. 25.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
8 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında üniversitemize yeni katılan öğrencilere yönelik Danışma ve Eğitim Birimi tarafından kütüphane hizmetlerinin ve web sayfasının kullanımını içeren "Kütüphane Oryantasyon Programı" Beytepe Kütüphanesi Seminer Salonu'nda düzenlenecektir. Ortyantasyon programına katılmak isteyen öğrencilerin http://www.librarycalendar.hacettepe.edu.tr/ adresinde bulunan etkinlik programından kendilerine uygun eğitim günü için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 13.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!
Yüksek Lisans Ders Programı güncellenmiştir.  20.09.2018 

Öğrencilerimizin dikkatine!!!
Bedelli Askerlik Uygulaması kapsamında "21 günlük temel askerlik eğitimi" maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazaret sınavı hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ünivesitemize gönderilen duyurunun tamamı için tıklayınız. 03.09.2018 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi.  20.02.2017 

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Lisansüstü Programları Yönergesi güncellenmiştir. PDF Belgesi 14.12.2016 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Süpervizyona Dayalı İleri Uygulama Yönergesi PDF Belgesi. 17.10.2016 

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Ders İçerik Planları

Lisansüstü duyuru arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı

Alanya EScort lara EScort