Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programları

Sosyal Hizmet Bölümü Yüksek Lisans Programı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAM TABLOSU

pdf belgesi

word belgesi

        
1-) Program Hakkında Genel Bilgi

Bu programlardan mezun olanlar hem ülkenin sosyal hizmet uzmanı ihtiyacını karşılarken hem de yeni açılan sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu öğretim görevlilerini yetiştiren en önemli kaynak niteliğindedir. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının temel amacı; çağdaş ve evrensel düzeyde sosyal hizmet eğitimi vererek, sosyal hizmet alanında yeterli bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış, kendini alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle etkileşim iletişim kurabilen, sosyal sorunların çözümünde aktif roller üstlenen ve etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sosyal hizmet bilim uzmanı yetiştirmektir.
Programdan mezun olan bir öğrencinin, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışacak, psikososyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlayacak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koyacak nitelikler kazanması beklenmektedir.

2-) Kayıt Kabul Koşulları

1. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına üniversitelerin dört yıllık yüksek lisans programlarını tamamlayanlar başvurabilir
2. H.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarına uygun olanlar başvurabilirler.
3. ALES asgari puanı Eşit Ağırlık (EA) puan türünde 60 olmalıdır.
4. YDS ve eşdeğer sınavlardan asgari 60 puan almış olmak gereklidir.
5. Sosyal Hizmet Anabilim Dalı dışından başvurup, giriş sınavını kazananlardan, lisans düzeyinde Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programından ders almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programında başarılı olamayan öğrenci esas programa kayıt yaptıramaz. Bu nedenle bilimsel hazırlık programı dersleri ile esas programın derslerinin aynı zamanda alınması olanaklı değildir.

3-) Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenciler:
1. Toplam 24 kredilik zorunlu (16 ulusal kredi - 104 AKTS) ve seçmeli (8 ulusal kredi - 16 AKTS) teorik ders ve uygulamaları tamamlayıp bir akademik danışman gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlayarak başarılı bulunan öğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.
2. Program iki yıllıktır. İlk yıl teorik dersler, ikinci yıl ise tez çalışması yapılır.

3. Programa sosyal hizmet lisans diploması dışında başvuruda bulunanlardan bilimsel hazırlık kapsamında iki ila on iki kredilik ek ders almaları istenebilir.
4. Sosyal Hizmet ile birlikte başta ilgili bölümlerden (psikoloji, sosyoloji, felsefe vb.) olmak üzere üniversitelerin lisans programlarından mezun olanlar Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı'na başvurabilirler.

4-) Programın Amacı

Yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve bunları bütünleştirmelerini ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmet alanında uzman insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bu programda dersler zorunlu ve seçmeli olarak sunulmuştur. Öğrencinin yükleneceği dersler Anabilim Dalı Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir.

5-) Öğretim Programının Yapısı

Öğrenci derslerini tamamlamak için 16 ulusal kredilik (44 AKTS) zorunlu ders ve 8 ulusal kredilik (16 AKTS) seçmeli ders almalıdır.
Zorunlu ders oranı % 66
Seçmeli ders oranı % 33
MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:
Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 44 AKTS
Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 16 AKTS
SHO 600 Özel Konular 30 * 2 = 60 AKTS
Toplamda 120 AKTS tamamlamak zorunludur.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ word belgesipdf belgesi

Yüksek Lisans Programı Bologna Ders Listesi tıklayınız

Ders İzlenceleri ilgili linke tıklayınız

AKTS Bilgi Paketi Yüksek Lisans Ders Kataloğu için ilgili linke tıklayınız

Yüksek Lisans Arşivi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı