Yönetim

BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ

kkaratas@hacettepe.edu.tr

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

                                                                     

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran                                                                  Doç. Dr. Ercüment ERBAY 

 ozlemc@hacettepe.edu.tr                                                                       eerbay@hacettepe.edu.tr

 

Bölümümüzde önceki yıllarda bölüm başkanlığı yapmış hocalarımıza ulaşmak için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Telefon: +90 (312) 297 63 62; 297 63 63; 297 63 64 - Faks: +90 (312) 297 63 65
Sorumluluk Sınırı